Lut 04 2019

PRZEKAŻ 1% podatku Stowarzyszeniu RAZEM


Wszystkie informacje dotyczące 1% podatku, w tym darmowe programy do sporządzenia PIT-a, informacje o przeznaczeniu zebranych środków za 2017 rok oraz celach zbierania środków w obecnym roku znajdą Państwo w zakładce    PRZEKAŻ 1%   (kliknięcie w odnośnik przekieruje Państwa tam bezpośrednio).

Przekażcie tą informację swoim bliskim, znajomym, rodzinom. Zamiast oddawać choćby niewielką kwotę fiskusowi lepiej wspomóc organizację pozarządową, która na pewno mądrze wykorzysta otrzymane środki na cele dobroczynne.

Sty 24 2019

NOWY TERMIN Spotkania Noworocznego 2019 ustalony

2z

Informujemy, że został wyznaczony nowy termin Spotkania Noworocznego 2019.

Impreza odbędzie się 9 lutego.

Godzina rozpoczęcia imprezy pozostaje bez zmian (12:00).

 

Sty 16 2019

PRZEŁOŻONY TERMIN Spotkania Noworocznego 2019

2z

Informujemy, że Spotkanie Noworoczne 2019 ZOSTAJE PRZEŁOŻONE na inny termin ze względu na żałobę narodową, która została ogłoszona przez Prezydenta Dudę na dzień pogrzebu Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza, a ten ma się odbyć właśnie w sobotę 19 stycznia.

Nowy termin imprezy zostanie podany na stronie internetowej i stronie fanpage stowarzyszenia na Facebooku. Prosimy śledzić informacje.

 

Sty 07 2019

Spotkanie Noworoczne 2019 – informacje uzupełniające

2z

Spotkanie Noworoczne 2019 odbędzie się 19 stycznia o godz. 12:00.

Odjazd busu w dniu imprezy spod stacji BP naprzeciwko dworca PKS-u o godzinie 11:30.

Przypominamy o konieczności zapisów.

Gru 31 2018

“DzielMY się – uczMY – działajMY” – podsumowanie projektu ASOS – edycja 2018

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. “DzielMY się – uczMY – działajMY”, realizowanego od 1 marca, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

W projekcie wzięli udział opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach oraz młodzież gimnazjalna (łącznie 80 osób). W ramach wsparcia uczestniczyli oni w cyklu spotkań “Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”, obozie integracyjno-warsztatowym w Lalikach, wycieczce integracyjno-edukacyjnej “Czar Bieszczad”, wyjściach kulturalnych “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej), wyjeździe integracyjno-warsztatowym w Beskidy (w Rychwałdzie), cyklu imprez kulturalno-integracyjnych (Majówce, Kociołku Beskidzkim oraz Dniu Seniora, połączonym z happeningiem).  Dodatkowo dla uczestników prowadzone było wsparcie psychologiczne.

Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu „DzielMY się – uczMY – działajMY”, gdzie zamieszczone zostały m.in. wszystkie galerie ze zrealizowanych działań.

logotypy

Gru 31 2018

Zakończenie zadania „Potrafimy więcej II” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie

Loga zestaw

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. „Potrafimy więcej II” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie”, dofinansowanego przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

Program był rozszerzeniem działań realizowanego od kwietnia 2018r. projektu „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i był skierowany do 20 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie.

Przedsięwzięcie obejmowało działania takie jak: rehabilitacja indywidualna i grupowa, zajęcia ruchowe grupowe, warsztaty terapii zajęciowej, wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe), zooterapia (dogoterapia i hipoterapia indywidualna i grupowa), treningi umiejętności społecznych (czyli aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym przy wsparciu asystenta), pięciodniowy obóz integracyjno-rozwojowy w Jaworzynce, 3 tematyczne wycieczki do różnych miejsc w podziałach na grupy (do Jaworza, Ustronia, na Górę Żar).

Zapraszamy do zajrzenia na stronę zadania Potrafimy więcej II” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie, gdzie zamieszczone są galerie ze wszystkich realizowanych działań.

Gru 27 2018

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne 2019

Zaprasza2zmy Członków Stowarzyszenia na Spotkanie Noworoczne 2019, które odbędzie się 19 stycznia (godzina rozpoczęcia imprezy zostanie podana na stronie po 7 stycznia). W programie imprezy jest występ artystyczny, poczęstunek oraz zabawa karnawałowa. W związku z powyższym zwracamy się do rodziców i opiekunów z prośbą o przyniesienie dla niepełnosprawnej młodzieży strojów i nakryć karnawałowych na imprezę w zależności od możliwości.

Na spotkanie noworoczne obowiązują zapisy w biurze Stowarzyszenia w dniach od 7 do 14 stycznia 2019 roku! Zapisy są ważne po uiszczeniu odpłatności.

W dniu imprezy zorganizowany będzie dowóz do Ośrodka spod stacji BP naprzeciwko dworca PKS-u (godzina odjazdu zostanie umieszczona na stronie po 7 stycznia.

Gru 21 2018

życzenia

Gru 17 2018

“Dzień Seniora”, połączony z happeningiem projektu  „DzielMY się – uczMY – działajMY”

W dniu 8 grudnia zorganizowaliśmy w Ośrodku w Bestwinie “Dzień Seniora”, połączony z happeningiem projektu  „DzielMY się – uczMY – działajMY”. Wśród przybyłych gości był Pan Grzegorz Szetyński – Wicestarosta Bielski, Pan Artur Beniowski – Wójt Gminy Bestwina oraz Pan Dominik Wachowicz – kierownik Dziennego Domu Senior+ z Wilamowic.

Po słowie wstępu i powitaniu gości przez Panią Prezes – Marię Sysak-Łyp, Pani Ewa Oczadły przedstawiła krótkie sprawozdanie ze zrealizowanego programu.

Główną częścią imprezy była część artystyczna, która obejmowała występ taneczny – kilka układów choreograficznych  m.in. do piosenki „Hallelujah”, występ teatralno-literacki – wiersze przygotowane specjalnie na „Dzień Seniora” oraz występ artystyczny seniorów przeplatany wierszami, piosenkami i tańcem. Występy w przeważającej części zostały przygotowane  w trakcie warsztatów artystycznych organizowanych w ramach projektu. Atrakcją były występy na żywo zespołów: kapeli Damiana Laszczaka oraz zespołu “Ondraszek” ze Szczyrku.

Po części artystycznej przyszedł czas na poczęstunek i pokosztowanie wypieków seniorów oraz rozdanie świątecznych paczek.

Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy i goście mogli podziwiać zaprezentowane na wystawie prace plastyczne i rękodzielnicze przygotowane przez uczestników projektu.

 

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wydarzenia:

“Dzień Seniora” połączony z happeningiem projektu””

Impreza została zorganizowana w ramach projektu „DzielMY się – uczMY – działajMY”, realizowanego wspólnie z Dziennym Domem Senior+ w Wilamowicach i współfinansowanego przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu ASOS. Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu.

logotypy

Gru 10 2018

Wyjście do Teatru Polskiego na „Pomoc domową” i “Boską”

W grudniu zorganizowaliśmy dla uczestników projektu „DzielMY się – uczMY – działajMY” drugie grupowe wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.  Pierwsza grupa uczestników wybrała się 1 grudnia na spektakl “Pomoc domowa” Marca Camolettiego – kontynuację kultowego i uwielbianego przez widzów spektaklu „Boeing Boeing” tego samego autora. Druga grupa z kolei w dniu 8 grudnia obejrzała “Boską”, czyli słodko-gorzką komedię o „najgorszej śpiewaczce świata”, która mimo braku talentu i słuchu muzycznego zrobiła międzynarodową karierę i występowała w najsłynniejszych salach koncertowych.

Wyjście zostało zorganizowane w ramach projektu „DzielMY się – uczMY – działajMY”, współfinansowanego przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu ASOS. Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu.

logotypy