↑ Powrót do o nas

Dokumenty

Pliki najlepiej pobrać klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję – „zapisz

element docelowy jako”

Statut


Sprawozdanie finansowe z uchwałą zatwierdzającą 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2022


Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021

Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2021


Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie finansowe za 2020

Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2020


Sprawozdanie merytoryczne 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2019

Uchwała zatwierdzająca bilans 2019


Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2018


Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2017


Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2016


Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2015


Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2014


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013

Bilans 2013

Rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

Uchwała zatwierdzająca bilans 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012

Bilans 2012

Rachunek wyników 2012

Informacja dodatkowa 2012

Uchwała zatwierdzająca bilans 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012


Sprawozdanie merytoryczne 2011

Bilans 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Informacja dodatkowa 2011

Uchwała zatwierdzająca bilans 2011


Sprawozdanie merytoryczne 2010

Bilans 2010

Rachunek zysków i strat 2010

Informacja dodatkowa 2010

Uchwała zatwierdzająca bilans 2010


Sprawozdanie merytoryczne 2009

Bilans 2009

Rachunek zysków i strat 2009

Informacja dodatkowa 2009

Uchwała zatwierdzająca bilans 2009


Sprawozdanie merytoryczne 2008

Bilans 2008

Rachunek zysków i strat 2008

Informacja dodatkowa 2008

Uchwała zatwierdzająca bilans 2008


Sprawozdanie merytoryczne 2007

Bilans 2007

Rachunek zysków i strat 2007

Informacja dodatkowa 2007

Uchwała zatwierdzająca bilans 2007