↑ Powrót do o nas

Dokumenty

Pliki najlepiej pobrać klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję – “zapisz

element docelowy jako”

 

Statut

 


 

Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2018

 


 

Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2017

 


 

Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2016

 


 

Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2015

 


 

Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa 2014

 


 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013

Bilans 2013

Rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

Uchwała zatwierdzająca bilans 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

 


 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012

Bilans 2012

Rachunek wyników 2012

Informacja dodatkowa 2012

Uchwała zatwierdzająca bilans 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012

 


Sprawozdanie merytoryczne 2011

Bilans 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Informacja dodatkowa 2011

Uchwała zatwierdzająca bilans 2011

 


Sprawozdanie merytoryczne 2010

Bilans 2010

Rachunek zysków i strat 2010

Informacja dodatkowa 2010

Uchwała zatwierdzająca bilans 2010

 


Sprawozdanie merytoryczne 2009

Bilans 2009

Rachunek zysków i strat 2009

Informacja dodatkowa 2009

Uchwała zatwierdzająca bilans 2009

 


Sprawozdanie merytoryczne 2008

Bilans 2008

Rachunek zysków i strat 2008

Informacja dodatkowa 2008

Uchwała zatwierdzająca bilans 2008

 


Sprawozdanie merytoryczne 2007

Bilans 2007

Rachunek zysków i strat 2007

Informacja dodatkowa 2007

Uchwała zatwierdzająca bilans 2007