↑ Powrót do o nas

Budowa

Od początku istnienia Stowarzyszenia naszym głównym celem była budowa domu stałego pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie. Chcemy zapewnić możliwość uczestniczenia w takich zajęciach wszystkim tym osobom, które ciągle nie mają takiej możliwości, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. W domu tym zamieszkają 22 osoby.

W roku 2013 udało się zakończyć budowę domu, który nazwaliśmy Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego. Powstały dom ma powierzchnię ponad 950 m². Znajdują się w nim pokoje jedno i dwu-osobowe; sala do zajęć plastycznych, sala do artterapii i widowiskowa, kuchnia, oraz sala i gabinety do rehabilitacji.

By zapoznać się z aktualną działalnością Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego zapraszamy na jego stronę.

 

Całą budowę dokumentowaliśmy zdjęciami i wpisami. Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć jak udało się nam to przedsięwzięcie zapraszamy do lektury!

Decyzję o budowie podjęliśmy w 2008 roku, a 10 sierpnia 2009 r. rozpoczęliśmy prace ziemne.

Początkiem listopada 2009 dzięki wytężonej pracy rodziców oraz pomocy firm RADEX, KOMBEST, HALMEX, Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, BUD-TOR i Betoniarni Pana Waluszka wykonane zostały płyty fundamentowe pod całością budynku.

 

fundamenty fundamenty

Następnie odwodnienia budynku, drenaż i izolacja fundamentu, niwelacja terenu, wykonanie fundamentu pod schody i platformy ewakuacyjne, a dalej postawienie konstrukcji budynku, ten etap jednak należał do firmy LABO.

W dniu 8 lipca 2010 r. firma LABO BPM rozpoczęła montaż budynku Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego na przygotowanym fundamencie. Obiekt powstaje w technologii prefabrykowanych elementów drewnianych izolowanych wełną mineralną. Zgodnie z planem w listopadzie 2010 roku zostały zakończone prace budowlane i budynek w stanie surowym zamkniętym, ocieplony z tynkami został przekazany inwestorowi. Kolejny etap budowy to wykonanie ścianek wewnętrznych.

 

budowa budowa

Wiosną 2011 rozpoczęto roboty ziemne przy odwodnieniu, wykonanie instalacji dostawy wody i gazu. W maju 2011 roku otrzymaliśmy niezwykły prezent: firma HOVAL z Poznania przekazała nam nieodpłatnie najnowocześniejszy aktualnie 90KW kocioł do naszej kotłowni oraz w promocyjnej cenie zaoferowała profesjonalny zestaw solarny, jednocześnie gwarantując nieodpłatne uruchomienie i bezterminową gwarancję. Pracownia projektowa DELPRO przy olbrzymim bezinteresownym zaangażowaniu inż Lesława Dudka wykonała projekty instalacji kotłowni i solarów oraz wentylacji obiektu. Trwają wówczas również prace projektowe instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

 

 

W czerwcu firma MARBET przekazała nam nieodpłatnie płyty styropianu ekstrudowanego do wykonania ocieplenia fundamentu.  Praca wrze, we własnym zakresie wykonujemy ocieplenie fundamentu oraz drenaż opaskowy a firma LABO wykonuje ozdobny tynk żywiczny. Otrzymujemy od firmy ROCKWOOL wełnę mineralną do ocieplenia stropu i ścianek działowych w preferencyjnej cenie z 70% rabatem, a z firmy LAFARGE nieodpłatnie 300 szt płyt gipsowych.

Dzięki przekazaniu przez firmy KABLE S.A oraz KONTAKT-SIMON kabli, przewodów i osprzętu sieciowego możliwy jest montaż instalacji elektrycznych. W lipcu 2011 firma DOMAR wykonuje instalację centralnego odkurzania. W miesiącach sierpień i wrzesień trwają prace instalacyjne, energetyka doprowadza zasilanie obiektu, a zakład gazowniczy wykonuje instalację dostawy gazu. Wykonujemy instalacje elektryczne oraz montaż zestawu solarnego z przyłączem do kotłowni, gdzie firma AKCES wykonuje specjalne wylewki. Firma TRI-VENT wykonuje instalację wentylacji z rekuperacją w całym budynku.

Firma Ceramika Pilch z Jasienicy przekazała nam komplet sanitariatów, umywalek oraz płytki ceramiczne na wyposażenie całego obiektu.

Początkiem października 2011 zakończyliśmy prace ziemne przy instalacjach odprowadzenia wody oraz ścieków, montowana jest specjalna przepompownia z rozdrabniaczem przy istniejącej czyszczalni ścieków. Firma PARTNER zamontowała system odgromowy ERICO, a Firma BETONIT wykonała prace przy podjazdach, schodach i parkingu. Dzięki wsparciu firmy LIBET otrzymujemy nieodpłatnie kostkę brukową oraz krawężniki obrzeżające. Trwają prace instalacyjne w kotłowni, wykonana jest instalacja wody gaśniczej i hydranty dla potrzeb ppoż, wykonujemy ścianki gipsowe z płyt ognioodpornych oraz układamy płytki gresowe na podłodze. W połowie miesiąca października ruszają prace montażowe pieca i zasobników na ciepłą wodę oraz osprzętu kotłowni, niedługo potem wykonane zostają prace instalacyjne centralnego ogrzewania oraz montaż kominów.

 

 

W okresie zimowym 2011 realizowane były roboty przy instalacjach sygnalizacyjnych, ppoż, przywoławczej, telewizji nadzoru i nagłośnienia. Była układana wełna mineralna na stropie oraz były układane gipsowe okładziny ścienne.

dom

 

Rok 2012 to kontynuacja prac wykończeniowych.Główne prace to wykonanie podłóg w części rehabilitacyjnej oraz korytarzach, montaż stropów podwieszanych, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejników i parapetów.

100_8142 IMG_0432

 

Druga połowa roku to prace malarskie i układanie glazury w pomieszczeniach sanitarnych.Firma MTB-Jasiński wykonała nam montaż drzwi we wszystkich pomieszczeniach.

 

układanie płytek montaż podłóg

 

Rok 2012 kończymy uruchomieniem sali artterapii oraz pracowni plastycznych, gotowy jest też hol recepcyjny z zapleczem sanitarnym.

sala artterapii sala plastyczna

 

W roku 2013 skupiliśmy się na pracach wykończeniowych w części rehabilitacyjnej oraz pracach wykończeniowych i malarskich w pomieszczeniach mieszkalnych, które w całości wykonano we własnym zakresie z materiałów pozyskanych z darowizn.

Wykonano zabudowę i montaż szafy w holu recepcyjnym. W drugiej połowie roku ruszyły prace przy małej architekturze, sukcesywnie prowadzone były prace ogrodnicze i pielęgnacyjne zieleni. Firma RADEX wykonała rekultywację terenu wokół budynku oraz drogi dojazdowe i taras, wykonano montaż oświetlenia zewnętrznego oraz montaż poręczy na podjazdach i schodach.

układanie kostki montaż poręczy

 

Przygotowano obiekt do odbioru technicznego. Pozytywną decyzję o przekazaniu do eksploatacji uzyskaliśmy 29 lipca 2012r. i od tego momentu rozpoczęły się przygotowania do uroczystego przekazania domu do użytkowania. Firma GASTOMIX dostarczała i  zamontowała wyposażenie kuchni. Zamontowane zostało oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie sal i gabinetów.

kuchnia kuchnia

 

Wykonaliśmy też drzewo, którego liście-wizytówki upamiętniają wszystkich tych, dzięki, którym ten obiekt powstał.

 

drzewo drzewo

 

Uroczyste przekazanie domu i nadanie nazwy oraz patrona nastąpiło 18 września 2013.

otwarcie otwarcie2

Końcówka roku 2013 to działania organizacyjne w celu uruchomienia usług rehabilitacyjnych i tu dzięki pomocy firmy ASTAR i POLSPORT  oraz własnym środkom wyposażono gabinety rehabilitacyjne oraz salę do ćwiczeń grupowych.

Od tego momentu uruchomiona zostaje w pełni część rehabilitacyjno-rekreacyjna Ośrodka. Dalsze prace związane są już z wyposażaniem i przygotowaniem części mieszkalnej.

sala komputerowa sala rehabilitacyjna

03 01

W 2014r. do użytkowania zostaje oddana część mieszkalna.

łazienka pokój

W okresie od lipca do grudnia 2014r. w Ośrodku realizowany jest projekt „Trening Życia”, w ramach którego zorganizowane zostają pierwsze 2-tygodniowe pobyty osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W dniu 9 kwietnia 2015r. Stowarzyszenie uzyskuje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej. Z tą chwilą Ośrodek działa na podstawie wpisu do rejestru domów pomocy społecznej, prowadzonego przez wojewodę śląskiego, pod pozycją PSII.9420.2.2.2015  jako DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE. Dzięki temu wpisowi istnieje możliwość uzyskania przez mieszkańców dofinansowania do pobytu ze strony gmin, w których dotychczas mieszkali.

 

To olbrzymie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie bezinteresowna pomoc rzeczowa i finansowa naszych sponsorów oraz olbrzymie zaangażowanie członków Stowarzyszenia.

 

77Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

 

Zapraszamy także do galerii zdjęć, gdzie można zaznać się wizualnie z kolejnymi etapami budowy.