↑ Powrót do o nas

Historia

Nasze Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” zostało założone przeindeksz rodziców wychowujących młodzież niepełnosprawną intelektualnie i zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w dniu 11 lutego 1994r. W dniu 27.05.2002r. otrzymało wpis w KRS-ie do bazy Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 15.12.2004r. działa prawnie jako Organizacja Pożytku Publicznego.

W pierwszych latach swojej działalności organizowaliśmy koncerty muzyki poważnej, występy kabaretowe, a także kwesty pod kościołami p/w Św. Stanisława oraz Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Braliśmy także udział w Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie wystawiając prace wykonane przez naszych niepełnosprawnych podopiecznych, organizowaliśmy szkolenia dla rodziców wychowujących młodzież z upośledzeniem umysłowym w zakresie psychologii, seksuologii, prawa itp. W 1999 roku obchodziliśmy w bielskim ośrodku NOT 5-lecie działalności, z tej okazji młodzież podziękowała swoim darczyńcom zgromadzonym na sali przedstawieniem pt: „Słowik Cesarza”.

Od czerwca 1999 roku do czerwca 2000 roku młodzież należącą do Stowarzyszenia wspólnie z rodzicami pracowała przy projekcie „Zadbajmy o zieleń miejską – w wykonaniu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanym przez Unię Europejską z programu małych dotacji Phare Lien, mającym na celu renowację terenów zielonych na zabytkowym cmentarzu w Starym Bielsku. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dotacje w wysokości 10 tys. Euro. Efekty swojej pracy przekazaliśmy na ręce Jego Ekselencji ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego oraz Prezydenta Miasta Bielska-Białej Bogdana Traczyka końcem 2000 roku. Na pamiątkę na skarpie cmentarza pozostawiliśmy swoją wizytówkę w postaci napisu „RAZEM”.

W kwietniu 2001 Stowarzyszenie otrzymało pod opiekę „Ogród Jordanowski” którym opiekowało się wykonując takie prace jak: koszenie trawy, naprawa czy malowanie ławek i huśtawek, a także utrzymując tam porządek na co dzień. Stowarzyszenie podjęło się realizacji tej inicjatywy, ponieważ na swoją działalność oprócz wsparcia od darczyńców chciało zapracować pracą własnych rąk. Uważamy, że taka praca pozwoliła na integrację naszych niepełnosprawnych podopiecznych ze środowiskiem ludzi zdrowych. Niestety w 2004 r. w związku ze zmianą uwarunkowań prawnych Urząd Miasta Bielsko-Biała odebrał nam możliwość opieki nad „Ogrodem Jordanowskim”.

W roku 2000 sześcioletni okres działalności pozwolił na pierwszy krok – zakupienia działki budowlanej o powierzchni 85 arów na terenie Gminy Bestwina. W 2001 roku zostały wykonane pierwsze prace na jej terenie: podłączyliśmy prąd i wodę. Dzięki wspaniałym ludziom jak również naszym własnym środkom finansowym udało się cały teren ogrodzić, zamontować oczyszczalnie ścieków, wykonać parking i drogi dojazdowe oraz ścieżki rehabilitacyjno-rekreacyjne, zbudować amfiteatr i miejsce na grilowanie.

Drugi października 2002r. to jeden z najważniejszych dni w historii naszego Stowarzyszenia, a także w życiu naszej młodzieży i rodziców. Wtedy spełniły się następne nasze marzenia, w/w działka przeistoczyła się w Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy, który został poświęcony przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Janusza Zimnioka. Ośrodek od tamtej pory służy naszej niepełnosprawnej młodzieży i ich opiekunom.

Dzięki wytrwałej, pracy członków stowarzyszenia na teranie naszego już pięknego obiektu mogliśmy organizować :

  • występy teatralne,
  • zawody sportowe,
  • zabawy,
  • ogniska,
  • spotkania integracyjne,
  • wypoczynek sobotnio-niedzielny.

Informacje o historii samego Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego, który był na początku tylko polem kapusty wraz z dokumentacją fotograficzną można znaleźć tutaj.

W 2009 rozpoczęliśmy budowę Grupowego Domu Stałego Pobytu, który obecnie funkcjonuje jako Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego. Na chwilę obecną w części mieszkalnej Domu prowadzone są prace wykończeniowe. O budowie Domu i jej historii więcej w dziale budowa.

 

Z wszystkimi działaniami Stowarzyszenia oraz ważnymi dla niego wydarzeniami po 2006 roku można zapoznać się w dziale aktualności oraz w zakładce projekty.