«

»

kw. 05 2018

Rozpoczynamy realizację zadania pt. „Potrafimy więcej” w ramach dofinansowania PFRON

Od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku (3 okresy łącznie) Stowarzyszenie RAZEM realizować będzie zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie, dofinansowane

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000139/12/D) z dnia 28 maja 2018r.

Projekt kierowany jest do 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie mieszkańców Ośrodka w Bestwinie jest bezpośrednią kontynuacją projektu prowadzonego dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w poprzednim okresie.

Szeroki zakres wsparcie realizowany w ramach tego działania jest znaczącym wzbogaceniem oferty rehabilitacji i terapii w Ośrodku.

Celem projektu jest poprawa lub utrzymanie sprawności u 22 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, poprzez umożliwienie im korzystania z rehabilitacji, terapii i wsparcia psychologicznego o charakterze ciągłym, w okresie od 2018-04-01 do 2021-03-31 (19 osób w pierwszym okresie dofinansowania).

W ramach projektu uczestnicy korzystają z takich form wsparcia jak:

  • rehabilitacja i zajęcia ruchowe (w tym wyjazdy na basen),
  • terapia zajęciowa prowadzona w różnych pracowniach (stolarskiej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, plastycznej – dodatkowo rozszerzonej o zajęcia ceramiczne
  • muzykoterapia,
  • dogoterapia,
  • hipoterapia
  • terapia logopedyczna.

Ponadto każdy uczestnik ma możliwość korzystania ze wsparcia psychologa ( zarówno indywidualnie, jak i grupowo) oraz trenerów umiejętności społecznych.

Wsparcie w projekcie oferowane jest nieodpłatnie, zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działań.

Zapraszamy na stronę zadania „Potrafimy więcej (…)

Leave a Reply