↑ Powrót do Wspierają nas

Wolontariat

Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariuszem może być każdy!

(P. Jordan, M. Ochman, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie)

 

 

 

Jeżeli idea bezinteresownej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych jest Tobie bliska, zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego w organizacji dobroczynnej lub chciałbyś podzielić się swoim wolnym czasem, kompetencjami, wiedzą, czy umiejętnościami zapraszamy do współpracy – do zostania naszym wolontariuszem!

Nie ważne ile masz lat!
Możesz zaangażować się w prowadzone przez nasze stowarzyszenie działania i RAZEM z nami przyczynić się do polepszenia życia osób niepełnosprawnych.

Co istotne dla Ciebie… z naszymi wolontariuszami zawsze podpisujemy porozumienia o współpracy, a także na ich prośbę wystawiamy zaświadczenia.

 

Proponowane FORMY WSPÓŁPRACY wolontariackiej ze Stowarzyszeniem „RAZEM”

Wsparcie:

  • w organizacji czasu wolnego podopiecznym stowarzyszenia w czasie sobotnich spotkań w Ośrodku – pomoc przy prowadzeniu zajęć i warsztatów (artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych) lub pomoc niepełnosprawnym w wykonywaniu przydzielonych zadań i ćwiczeń w czasie ich trwania, wspieracie w opiece podczas spacerów po okolicy itd.
  • w organizacji lub prowadzeniu imprez, czy też wydarzeń akcyjnych
  • w prowadzeniu grup wsparcia oraz poradnictwa (wolontariusze psycholodzy)
  • w prowadzeniu działalności rehabilitacyjnej (wolontariusze rehabilitanci/rehabilitantki i masażyści/masażystki)
  • przy pracach porządkowo-ogrodniczych na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie
  • przy pozyskiwaniu sponsorów i darczyńców
  • w poszukiwaniu i pozyskaniu środków na bieżącą działalność statutową stowarzyszenia (z naciskiem na wsparcie osób niepełnosprawnych)
  • w działaniach promocyjno-marketingowych i public relations (PR)

Oczywiście jeśli masz pomysł jak inaczej możesz włączyć się w nasze działania i wspólnie działać z nami poprzez wolontariat, ofiarowując nam swój czas, wiedzę i umiejętności to jesteśmy otwarci na Twoje propozycje i Twoje dobre serce.

A jeśli CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ m.in. o tym czym jest wolontariat, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza zapraszamy do strefy wiedzy o wolontariacie.

 

 


CZYM MOŻEMY SIĘ JUŻ POCHWALIĆ?

Nasze stowarzyszenie w sposób ciągły współpracuje z uczniami i uczennicami:

  • Gimnazjum Św. Jana Pawła II z Bestwiny, którzy pod opieką Pani Agnieszki Dutki pomagają nam organizować czas wolny podopiecznym stowarzyszenia podczas sobotnich spotkań na terenie naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-szkoleniowego w Bestwinie oraz pomagają przy sędziowaniu podczas organizowanych przez nas imprez rekreacyjno-sportowych,
  • Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej, jacy pod opieką Pani Kingi Baścik pomagają nam od strony gastronomicznej przy obsłudze imprez m.in. corocznej Majówki.

oraz dwiema masażystkami (Panią Krystyną Pytel oraz Jolantą Kacperek), które nie pobierając wynagrodzenia wykonują masaże lecznicze i relaksacyjne dla naszych podopiecznych i ich opiekunów w trakcie sobotnich spotkań na terenie Ośrodka.

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia prezentujące naszą współpracę z wolontariuszami

I. Wolontariusze z Gimnazjum Św. Jana Pawła II z Bestwiny pomagający przy zajęciach

 

II. Wolontariusze z Gimnazjum Św. Jana Pawła II z Bestwiny pomagający przy imprezach

 

III. Wolontariusze z Gimnazjum Św. Jana Pawła II z Bestwiny pomagający przy wyjściach na spacer i innych wyjściach rekreacyjnych oraz asystujący w trakcie wycieczek

 

IV. Wolontariusze z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej pomagający przy obsłudze imprez od strony gastronomicznej

 

 

INNE DZIAŁANIA AKCYJNE WOLONTARIUSZY:

I. Zorganizowanie w 2015 roku integracyjnego balu karnawałowego dla podopiecznych Stowarzyszenia przez młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Bestwiny wspólnie z opiekunką Panią Agnieszką Dutką

 

II. Gościnne występy uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z Bestwiny w trakcie różnych imprez i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie (przedstawienia przygotowane przez samych uczniów oraz Panią Oliwię Sobieską i Panią Magdalenę Wodniak-Foksińską)

Drodzy wolontariusze DZIĘKUJEMY!

 

ZDOBYTE wyróżnienia i nagrody przez współpracujących z nami wolontariuszy:

I. Stowarzyszenie w 2014 roku zgłosiło grupę wolontariuszy z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Bestwiny do konkursu na „Wolontariusza Roku 2014” organizowanego w ramach „Barw wolontariat” w podziękowaniu za aktywne angażowanie się w działania na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, poświęcanie im swojego czasu wolnego, otwarte dla nich serca oraz okazywaną im wrażliwość i dobroć. Nominowani wolontariusze zdobyli II miejsce w kategorii grupowy wolontariat na szczeblu regionalnym oraz wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim (było to jedyne wyróżnienie dla grupy wolontariackiej). Tutaj więcej informacji i zdjęć z Bielskiej Gali Wolontariatu oraz Śląskiej Gali Wolontariatu

 

DYPLOM I (pomniejszony) DYPLOM III (pomniejszony)

 

 

aaa