Kontakt

Biuro Stowarzyszenia

Adres: Plac Opatrzności Bożej 20
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 822 73 29, kom. 797 937 665

Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Bestwinie

Adres: Ul. Gen. Sikorskiego 48a
43-512 Bestwina

Telefon: (33) 443 20 31

E-mail:

biuro@stowarzyszenierazem.org

zarzad@stowarzyszenierazem.org

Konta bankowe
Główne: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
59 1240 4142 1111 0000 4823 5525

Ośrodek Razem: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
28 1240 4142 1111 0010 6489 1434

o pionuAdres: Plac Opatrzności Bożej 20
43-300 Bielsko-BiałaOśrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny
im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego
ul. Gen. Sikorskiego 48a
43-512 Bestwina
tel: 33 443 20 31