Kontakt

Biuro Stowarzyszenia „RAZEM”

Adres: Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała

Tel.: 33 822 73 29, kom. 797 937 665

E-mail: biuro@stowarzyszenierazem.org

zarzad@stowarzyszenierazem.org

www.facebook.com/razem/

Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego – DPS

Adres: Ul. Gen. Sikorskiego 48a, 43-512 Bestwina

Tel.: 33 443 20 31, kom. 780 724 835

E-mail: osrodek@stowarzyszenierazem.org

www.facebook.com/RAZEMosrodek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Rehabilitacji i Integracji Stowarzyszenia „RAZEM”

Adres: Ul. Gen. Sikorskiego 48a, 43-512 Bestwina

Tel.: kom. 535 551 787 (rehabilitacja), kom. 797 720 661

www.facebook.com/CentrumRiI.RAZEM

KONTA BANKOWE

Konto główne: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
59 1240 4142 1111 0000 4823 5525

Konto Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego (DPS): Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
28 1240 4142 1111 0010 6489 1434

 

o pionuAdres: Plac Opatrzności Bożej 20
43-300 Bielsko-BiałaOśrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny
im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego
ul. Gen. Sikorskiego 48a
43-512 Bestwina
tel: 33 443 20 31, 780 724 835