o nas

logo stowarzyszenia RAZEM

Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych założoną w lutym 1994 roku (przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną). W chwili obecnej w Stowarzyszeniu „RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin.

Działamy głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych.

Jesteśmy organizacją non provit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu jednostek samorządowych, różnych instytucji i ludzi dobrych serc oraz środkom pozyskanym z 1%, zbiorek publicznych i działalności odpłatnej.

Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasz nr KRS to 0000114639

 

Od początku działalności staramy się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejsze warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, a także nieść pomoc ich rodzinom. Swoje cele realizujemy m.in. poprzez:

  • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, w tym prowadzenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego (DPS-u) w Bestwinie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne,
  • organizację turnusów, wycieczek, obozów i innych wyjazdów,
  • organizację imprez i eventów integracyjnych, sportowych i kulturalnych,
  • organizację czasu wolnego m.in. poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i zajęć (artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych), wyjść i wyjazdów do instytucji kulturalnych (kina, teatru, etc.) i na basen, półkolonii letnich, szkoleń i warsztatów np. z rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, wolontariatu,
  • prowadzenie rehabilitacji,
  • prowadzenie i organizację terapii w formie zajęć terapeutycznych, dogoterapii i hipoterapii,
  • wsparcie psychologiczne.

Ponadto cele statutowe są realizowane poprzez reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej, a także inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i socjalnych potrzeb wszystkich osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

Naszym głównym celem była budowa Domu dla osób niepełnosprawnych na terenie własnej działki w Bestwinie, gdyż chcieliśmy zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Marzenie to udało się nam zrealizować i dziś możemy się pochwalić ukończonym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym, w którym jedną część stanowi część mieszkalna z pokojami dla 22 osób.

 

Poniżej prezentujemy krótki film w formie prezentacji o naszym Stowarzyszeniu:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas zapraszamy do działu historia jak i aktualności, natomiast jeśli chcesz poznać więcej szczegółów o budowie Grupowego Domu Stałego Pobytu odwiedź dział budowa.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć w galerii oraz zapoznania się z materiałami prasowymi o Stowarzyszeniu w dziale media o nas – prasa oraz telewizja.

Budowa

Od początku istnienia Stowarzyszenia naszym głównym celem była budowa domu stałego pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie. Chcemy zapewnić możliwość uczestniczenia w takich zajęciach wszystkim tym osobom, które ciągle nie mają takiej możliwości, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną …

Pokaż strony »

Dokumenty

Pliki najlepiej pobrać klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję – „zapisz element docelowy jako” Statut Sprawozdanie finansowe za 2023 wraz z uchwałą zatwierdzającą Sprawozdanie finansowe z uchwałą zatwierdzającą 2022 Sprawozdanie merytoryczne 2022 Sprawozdanie merytoryczne 2021 Sprawozdanie finansowe za 2021 Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2021 Sprawozdanie merytoryczne 2020 Sprawozdanie finansowe za 2020 Uchwala zatwierdzająca …

Pokaż strony »

Historia

Nasze Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” zostało założone przez rodziców wychowujących młodzież niepełnosprawną intelektualnie i zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w dniu 11 lutego 1994r. W dniu 27.05.2002r. otrzymało wpis w KRS-ie do bazy Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 15.12.2004r. działa prawnie jako Organizacja …

Pokaż strony »

Zanim powstał dom

↑ Powrót do galeria   W 2000 roku zakupiliśmy działkę budowlaną o powierzchni 85 arów na terenie Gminy Bestwina. Na początku jak widać było to pole kapusty. W 2001 roku zostały wykonane pierwsze prace na jej terenie: podłączyliśmy prąd i wodę. Dzięki wspaniałym ludziom jak również naszym własnym środkom finansowym udało się cały teren ogrodzić, …

Pokaż strony »

Zarząd

Prezes: Jochemczak Mateusz Wiceprezes: Ewa Ucher Członkowie Zarządu: 1. Łyp Agata 2. Świerk Paweł

Pokaż strony »