o nas

logo stowarzyszenia RAZEM

Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych założoną w lutym 1994 roku (przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną). W chwili obecnej w Stowarzyszeniu „RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin.

Działamy głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych.

Jesteśmy organizacją non provit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu jednostek samorządowych, różnych instytucji i ludzi dobrych serc oraz środkom pozyskanym z 1%, zbiorek publicznych i działalności odpłatnej.

Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasz nr KRS to 0000114639

 

Od początku działalności staramy się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejsze warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, a także nieść pomoc ich rodzinom. Swoje cele realizujemy m.in. poprzez:

  • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, w tym prowadzenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego (DPS-u) w Bestwinie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne,
  • organizację turnusów, wycieczek, obozów i innych wyjazdów,
  • organizację imprez i eventów integracyjnych, sportowych i kulturalnych,
  • organizację czasu wolnego m.in. poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i zajęć (artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych), wyjść i wyjazdów do instytucji kulturalnych (kina, teatru, etc.) i na basen, półkolonii letnich, szkoleń i warsztatów np. z rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, wolontariatu,
  • prowadzenie rehabilitacji,
  • prowadzenie i organizację terapii w formie zajęć terapeutycznych, dogoterapii i hipoterapii,
  • wsparcie psychologiczne.

Ponadto cele statutowe są realizowane poprzez reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej, a także inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i socjalnych potrzeb wszystkich osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

Naszym głównym celem była budowa Domu dla osób niepełnosprawnych na terenie własnej działki w Bestwinie, gdyż chcieliśmy zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Marzenie to udało się nam zrealizować i dziś możemy się pochwalić ukończonym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym, w którym jedną część stanowi część mieszkalna z pokojami dla 22 osób.

 

Poniżej prezentujemy krótki film w formie prezentacji o naszym Stowarzyszeniu:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas zapraszamy do działu historia jak i aktualności, natomiast jeśli chcesz poznać więcej szczegółów o budowie Grupowego Domu Stałego Pobytu odwiedź dział budowa.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć w galerii oraz zapoznania się z materiałami prasowymi o Stowarzyszeniu w dziale media o nas – prasa oraz telewizja.

Budowa

Od początku istnienia Stowarzyszenia naszym głównym celem była budowa domu stałego pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie. Chcemy zapewnić możliwość uczestniczenia w takich zajęciach wszystkim tym osobom, które ciągle nie mają takiej możliwości, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną …

Pokaż strony »

Dokumenty

Pliki najlepiej pobrać klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję – „zapisz element docelowy jako” Statut Sprawozdanie finansowe z uchwałą zatwierdzającą 2022 Sprawozdanie merytoryczne 2022 Sprawozdanie merytoryczne 2021 Sprawozdanie finansowe za 2021 Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2021 Sprawozdanie merytoryczne 2020 Sprawozdanie finansowe za 2020 Uchwala zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2020 Sprawozdanie merytoryczne 2019 Wprowadzenie …

Pokaż strony »

Historia

Nasze Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” zostało założone przez rodziców wychowujących młodzież niepełnosprawną intelektualnie i zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w dniu 11 lutego 1994r. W dniu 27.05.2002r. otrzymało wpis w KRS-ie do bazy Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 15.12.2004r. działa prawnie jako Organizacja …

Pokaż strony »

Zanim powstał dom

↑ Powrót do galeria   W 2000 roku zakupiliśmy działkę budowlaną o powierzchni 85 arów na terenie Gminy Bestwina. Na początku jak widać było to pole kapusty. W 2001 roku zostały wykonane pierwsze prace na jej terenie: podłączyliśmy prąd i wodę. Dzięki wspaniałym ludziom jak również naszym własnym środkom finansowym udało się cały teren ogrodzić, …

Pokaż strony »

Zarząd

Prezes: Jochemczak Mateusz Wiceprezes: Ewa Ucher Członkowie Zarządu: 1. Łyp Agata 2. Świerk Paweł

Pokaż strony »