Aktywni+ 2022

aaa

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

aaa

I. Cel projektu: 

„Seniorzy to MY - wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni” to program, który ma na celu wzrost aktywności społecznej 50 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia społecznego w okresie 23.04.2022-30.11.2022.


II. Realizowane działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:
1) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
2) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych "Wiedza, rozwój, działanie" (prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty komputerowe, panele dyskusyjno-edukacyjne).
3) Wsparcie psychologiczne
4) Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”, w tym szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego.
5) Obóz integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”.
6) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
7) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (Pięciodniowy wyjazd pt. „Trójmiasto - wycieczka bursztynowym szlakiem", Jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna").
8) Happening - impreza podsumowująca.

III. Grupa docelowa:

Grupę docelową będą stanowić seniorzy z regionu Podbeskidzia i Śląska - mieszkańcy Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych, a więc osoby z dużej aglomeracji, mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich (np. sołectw Gminy Bestwina) - łącznie grupa 50 osób.


IV. Efekty i produkty (rezultaty):

a) Produktem, a zarazem rezultatem ilościowym będzie/będą:
1) Liczba osób starszych uczestniczących w zadaniu: 50 osób
2) Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywności społecznej seniorów: 1 projekt
3) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”: 22 spotkania (obejmujących różne warsztaty i zajęcia - łącznie 440 godzin)
4) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”: 6 spotkań (obejmujących warsztaty kompetencji miękkich, prelekcje i konsultacje - łącznie 48  godzin; warsztaty komputerowe - łącznie 24 godziny, panele dyskusyjno-edukacyjne - łącznie 6 paneli)
5) Wsparcie psychologiczne: 80 godzin
6) Szkolenie z wolontariatu oraz szkolenie animacji czasu wolnego: 6 szkoleń (łącznie 24 godziny)
7) Pięciodniowy obóz integracyjno-aktywizujący: 1 obóz (obejmujący warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe - łącznie 140 godzin, treningi i prelekcje - łącznie 50 godzin oraz 2 wieczorki dyskusyjno-integracyjne)
8) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas”: po 5 wyjść dla każdego uczestnika, w tym 2 do kina
9) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-turystyczne: co najmniej 4 wyjazdy (1 pięciodniowy wyjazd "Trójmiasto - wycieczka bursztynowym szlakiem" oraz co najmniej 3 jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna")
10) Happening, jako impreza podsumowująca: 1 impreza

b) Efektem będzie (opis rezultatów miękkich i wpływu planowanych działań na seniorów uczestniczących w zadaniu):
- wypełnienie czasu wolnego aktywnością przynoszącą zadowolenie, satysfakcję, radość,
- zmotywowanie seniorów potrzebujących zachęty oraz wsparcia do wyjścia z domu i zadbania o swoje samopoczucie,
- nawiązanie kontaktów społecznych i budowanie relacji interpersonalnych z osobami spoza kręgu rodzinnego,
- przełamanie barier wiekowych i stereotypowych,
- wzrost świadomości w zakresie swoich potrzeb,
- wymiana doświadczeń, umiejętności i pasji między seniorami,
- poszerzenie osobistych możliwości ruchowych, podniesienie kondycji i wydolności organizmu,
- poznanie różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu,
- zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, etc.
- zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym i bycia uznanym za część społeczeństwa (wykonywania społecznie użytecznych działań oraz robienia czegoś pożytecznego), wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym, spędzania wolnego czasu w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich, zaspokojenia ciekawości świata, aktywności intelektualnej i fizycznej, zdobywania nowych umiejętności, wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym,
- nabycie i rozwój nowych umiejętności i kompetencji (m.in. organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych, pracy zespołowej, otwartości społecznej),
- wzrost motywacji i aspiracji do podejmowania nowych inicjatyw oraz kontynuowania własnego rozwoju.

PREZENTACJA ETAPÓW I POSTĘPU PRAC:

W terminach: , 11, 18, 25 czerwiec; 2,9,16,23 lipiec; 6, 20 sierpień; 3, 9 wrzesień; 1, 8, 15, 22, 28, 29 październik; 5, 12, 19, 26 listopad 2022 roku na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego oraz Centrum Rehabilitacji i Integracji w Bestwinie zorganizowano Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”.

Spotkania były prowadzone w wymiarze 4 godz. zegarowych w podziale na 5 grup. Łącznie zorganizowanych zostało 14 spotkań obejmujących 440 godzin warsztatów/zajęć.

Cykl spotkań I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W terminach: 22 i 29 lipiec; 13 i 27 sierpień; 10 i 30 wrzesień 2022 roku na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego oraz Centrum Rehabilitacji i Integracji w Bestwinie zorganizowano Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”.

Spotkania (łącznie 6 spotkań) były prowadzone w wymiarze 6 godz. zegarowych i obejmowały:

1) Warsztaty kompetencji miękkich i prelekcje

2) Warsztaty komputerowe

3) WOLONTARIAT senioralny „Wiedza i Działanie”

4) Panele dyskusyjno-edukacyjne

Cykl spotkań II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W miesiącach lipiec-listopad 2022 roku przeprowadzono 50 godz. wsparcia psychologicznego (udzielana była indywidualna pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z niepełnosprawnym dzieckiem i problemów związanych z zaburzeniem ich osobowości, udzielane były porady psychologiczne np. w sytuacji doświadczania przemocy, omawiane były trudne sytuacje życiowe).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 lipca 2022 roku dla pierwszej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Zły”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 25 lipca 2022 roku zorganizowany został pierwszy wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. Wyjazd został zorganizowany do Pszczyny, gdzie uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Zamkowe i Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej oraz odbyli spacer po pięknym zabytkowym pszczyńskim parku.

Wyjazd do Cieszyna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8 sierpnia 2022 roku zorganizowany został drugi wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. Tym razem uczestnicy zadania wybrali się do Cieszyna. W programie wycieczki było zwiedzanie i spacer po Wzgórzu Zamkowym z Rotundą, Wieżą Piastowską oraz tarasem widokowym, przejście pod Studnię trzech braci oraz po tzw. Cieszyńskiej Wenecji – spokojnej, romantycznej uliczki wzdłuż koryta Młynówki z malutkimi budynkami z XVIII-XIX, należącymi w przeszłości do rzemieślników: kowali, garbarzy i tkaczy; spacer po Starym Mieście i Rynku.

Wyjazd do Cieszyna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 12 września 2022 roku dla pierwszej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej na  spektakl „Wieczór panieński plus”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 13-17 wrzesień 2022 roku dla grupy 40 uczestników zadania zorganizowany został wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny – pięciodniowa wycieczka „Trójmiasto – wycieczka bursztynowym szlakiem”.

Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Torunia (spacer po mieście), Oliwy (Katedra, uczestniczenie w koncercie organowym), Gdańska (Westerplatte, Stare Miasto, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka, Europejskie Centrum Solidarności), Helu (blisko 2,5-godzinny rejs statkiem z Gdańska na Hel, Muzeum Rybołówstwa, wieża widokowa, Fokarium z pokazem karmienia fok, Latarnia Morska), Gdyni (Dar Pomorza, „ORP Błyskawica” spacer po nadbrzeżu, Akwarium Gdyńskie MIR) oraz Sopotu (Opera Leśna, przystań morska „Molo”, spacer po Monciaku – jednym z najbardziej rozpoznawalnych deptaków w Polsce).

Pięciodniowa wycieczka „Trójmiasto – wycieczka bursztynowym szlakiem”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 22 września 2022 roku dla grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Johnny”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 23 – 27 września 2022 roku dla grupy 40 uczestników zadania zorganizowany 5-dniowy integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”. Obóz został zorganizowany w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich „Start” w Wiśle, który umożliwił realizację wszystkich zaplanowanych działań oraz stanowił doskonałą bazę wypadową na wycieczki krajoznawcze. Program wyjazdu obejmował warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe, treningi i prelekcje oraz wieczorki dyskusyjno-integracyjne.

5-dniowy obóz w Wiśle
5-dniowy obóz w Wiśle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 października 2022 roku zorganizowany został trzeci wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. W ramach tego wyjazdu uczestnicy zadania wybrali się do Wisły. W programie wycieczki było zwiedzanie skoczni Adama Małysza (wraz z wyjazdem kolejką kanapową na górę); przejazd na małą zaporę i wodospad zwany „Wiślańską Niagarą” na Wisełce, a stamtąd na zaporę na Jeziorze Czerniańskim; zwiedzanie Zamku Dolnego oraz Zamku Górnego – Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej wraz z Kaplicą Św. Jadwigi Śląskiej położonej na terenie Narodowego Kompleksu Zabytkiwego; zwiedzanie Galerii „Sportowe Trofea Adama Małysza”.

Wyjazd do Wisły
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 4 listopada 2022 roku zorganizowany został czwarty wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. W ramach tego wyjazdu uczestnicy zadania wybrali się do Częstochowy. W programie wycieczki było zwiedzanie średniowiecznego Zamku w Będzinie (jeden z zamków Szlaku Orlich Gniazd); zwiedzanie Jasnej Góry, w tym Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny Matki Bożej Częstochowskiej, Dziedzińca Sakralnego, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Sali Rycerskiej, Kaplicy Św. Pawła I Pustelnika, Krypty pod kaplicą Cudownego Obrazu oraz Skarbca; wejście na Więżę.

Wyjazd do Częstochowy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 5 listopada 2022 roku dla wszystkich uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Cavatina Hall w Bielsku-Białej na  koncert „Natalia Kukulska – MTV Unplugged”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 6 listopada 2022 roku dla grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Listy do M 5”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 listopada 2022 roku dla drugiej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Sztukmistrz z Miasta Lublina”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26 listopada 2022 roku dla drugiej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej na  spektakl „Metoda na wnuczka”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 2 grudnia 2022 roku zorganizowany został piąty i zarazem ostatni wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. W ramach tego wyjazdu uczestnicy zadania wybrali się do Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich. W programie wycieczki było zwiedzanie Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach wraz z przeprawą łodziami podwodnym kanałem odwadniającym kopalnię „Fryderyk”; zwiedzanie Muzeum Matki Boskiej Piekarskiej oraz Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Wyjazd do Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17 grudnia 2022 roku dla wszystkich uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Avatar – Istota wody”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W terminie 20 grudnia 2022 roku na terenie Centrum Rehabilitacji i Integracji w Bestwinie dla wszystkich uczestników zadania została zorganizowana impreza podsumowująca – happening. Podczas spotkania odbyło się wręczenie dyplomów i nagród w formie upominków wszystkim uczestnikom zadania oraz podziękowań  wolontariuszom. Zaprezentowane zostały również efekty działań poprzez występ artystyczny i wystawę prac. W imprezie wzięli udział wszyscy uczestnicy zadania (50 seniorów) oraz zaproszeni goście.

Happening – impreza podsumowująca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------