Aktywni+ 2023

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

I. Cel projektu: 
„Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)” to program, który ma na celu wzrost aktywności społecznej 55 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.
społecznego w okresie 8 m-cy.

II. Realizowane działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:
1) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
2) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych "Wiedza, rozwój, działanie" (panele dyskusyjno-edukacyjne).
3) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
4) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (czterodniowy wyjazd pt. „Polska Toskania", Jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna").
5) Happening - impreza podsumowująca.

III. Grupa docelowa:

Grupę docelową będą stanowić seniorzy w wieku 60+ z regionu Podbeskidzia i Śląska - mieszkańcy Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych, a więc osoby z dużej aglomeracji, mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich (m.in. sołectw Gminy Bestwina) - łącznie grupa 55 osób.

IV. Efekty i produkty (rezultaty):

a) Produktem, a zarazem rezultatem ilościowym będzie/będą:
1) Liczba osób starszych uczestniczących w zadaniu: 55 osób
2) Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywności społecznej seniorów: 1 projekt
3) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”: 16 spotkań (obejmujących różne warsztaty i zajęcia - łącznie 256 godzin)
4) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”: 4 spotkania (obejmujące panele dyskusyjno-edukacyjne - łącznie 4 panele)
5) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas”: po 2 wyjścia dla każdego uczestnika
6) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-turystyczne: co najmniej 4 wyjazdy (1 czterodniowy wyjazd "Polska Toskania" oraz co najmniej 3 jednodniowe wyjazdy "Moja mała i duża Ojczyzna")
10) Happening, jako impreza podsumowująca: 1 impreza

b) Efektem będzie (opis rezultatów miękkich i wpływu planowanych działań na seniorów uczestniczących w zadaniu):
- wypełnienie czasu wolnego aktywnością przynoszącą zadowolenie, satysfakcję, radość,
- zmotywowanie seniorów potrzebujących zachęty oraz wsparcia do wyjścia z domu i zadbania o swoje samopoczucie,
- nawiązanie kontaktów społecznych i budowanie relacji interpersonalnych z osobami spoza kręgu rodzinnego,
- przełamanie barier wiekowych i stereotypowych,
- wzrost świadomości w zakresie swoich potrzeb,
- wymiana doświadczeń, umiejętności i pasji między seniorami,
- poszerzenie osobistych możliwości ruchowych, podniesienie kondycji i wydolności organizmu,
- poznanie różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu,
- zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, etc.
- zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym i bycia uznanym za część społeczeństwa (wykonywania społecznie użytecznych działań oraz robienia czegoś pożytecznego), wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym, spędzania wolnego czasu w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich, zaspokojenia ciekawości świata, aktywności intelektualnej i fizycznej, zdobywania nowych umiejętności, wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym,
- nabycie i rozwój nowych umiejętności i kompetencji (m.in. organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych, pracy zespołowej, otwartości społecznej),
- wzrost motywacji i aspiracji do podejmowania nowych inicjatyw oraz kontynuowania własnego rozwoju.

PREZENTACJA ETAPÓW I POSTĘPU PRAC:

 

Na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego oraz Centrum Rehabilitacji i Integracji w Bestwinie organizowany jest Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” oraz Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”.

Zorganizowaliśmy 16 spotkań z pierwszego cyklu w terminach: 17 i 24 czerwiec; 8 i 22 lipiec; 19 i 26 sierpień; 2, 9, 23 i  30 wrzesień; 7 i 21 październik; 4, 10, 18 i 25 listopad 2023 roku oraz 4 spotkania z drugiego cyklu w terminach: 17 czerwiec, 22 lipiec, 19 sierpień i 2 wrzesień.

 

Spotkania były prowadzone w wymiarze 4 godz. zegarowych w podziale na 4 grupy. Łącznie zorganizowanych zostało 16 spotkań obejmujących 256 godzin warsztatów/zajęć.

———————————————————————————————————————————–

 

W dniu 4 lipca 2023 roku zorganizowany został pierwszy wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. Wyjazd został zorganizowany do Szczyrku.

Wycieczkę seniorzy rozpoczęli mszą św. w Sanktuarium NMP Królowej Polski na Górce. Po mszy dzięki uprzejmości księży salezjanów obejrzeli film o tym szczególnym miejscu oraz mogli zakupić pamiątki w sklepiku. Podeszli też do Groty i cudownego źródełka, z którego większość zabrała sobie uzdrawiającej wody do domu.

Następnie busami seniorzy udali się pod dolna stacje Kolejki Gondolowej, skąd wyjechali wagonikami na Hale Skrzyczeńską. Tam był czas wolny na kawę, herbatę i inne co nie co w „Kuflonce” oraz przejście pod zbiornik wodny i punkt widokowy.

Po tym przyjemnie spędzonym czasie w górach, z widokami na wysokości 1000 m. n.p.m. wrócili do centrum Szczyrku, aby zobaczyć najważniejsze miejsca tej miejscowości turystycznej. Przeszli spacerkiem zwiedzając kolejno: Sanktuarium św. Jakuba – zabytkowy drewniany kościółek, kompleks skoczni „Skalite”, amfiteatr i plac św. Jakuba.

Dzień zakończyli obiadem.

Galeria: wycieczka do Szczyrku

———————————————————————————————————————————–

W dniach 24-27 września 2023 roku zorganizowany został dla 40 seniorów 4-dniowy wyjazd „Polska Toskania”, czyli wycieczka do Zielonej Góry i okolic.

W ciągu czterech słonecznych i bardzo ciepłych dni seniorzy zrealizowali w pełni założony program, w którym było:

  • I dzień – zwiedzanie Zielonej Góry: pomnik św. Urbana, Wieżą Łaziebna zwana Głodową, Stary Rynek, zielonogórski deptak z pomnikiem Bachusa, Palmiarnia na Winnym Wzgórzu, Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus
  • II dzień – zwiedzanie: zespołu klasztornego opactwa cysterskiego z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Marcina w Gościkowie-Paradyżu; Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego; 35-metrowej wieży zamków Joannitów wraz z tarasem widokowym w Łagowie Lubuskim
  • III dzień – zwiedzanie Świebodzina (pomnik Chrystusa Króla, Ratusz, Stary Rynek z ławeczką Czesława Niemena, fragmenty murów obronnych), wizyta w Klępsku (kościół pw. Nawiedzenia NMP, przejazd do portu w dolinie rzeki Odry i rejs galarami do rzeki Obrzycy
  • IV dzień – zwiedzanie Muzeum Etnograficznego Ochla

W czasie pobytu na terenach tzw. Polskiej Toskanii seniorzy zawitali w trzech winnicach. W czasie wizyt nie tylko je zwiedzali ale także poznawali tajniki uprawiania winorośli, obejrzeli maszyny i urządzenia do produkcji wina oraz degustowali rzemieślnicze wyroby z tych winnic.

 
Galeria: wycieczka "Polska Toskania"

Galeria: wycieczka „Polska Toskania”

———————————————————————————————————————————–

W dniu 15 października 2023 roku dla pierwszej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Kabaret”.

———————————————————————————————————————————–

W dniu 19 października zorganizowany został drugi wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. Wyjazd został zorganizowany do Górek Małych i Wielkich.

Wycieczkę seniorzy rozpoczęli w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. Tam zwiedzili m.in. Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej stanowiące oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, gdzie prezentowane są zbiory biograficzne związane z osobą powieściopisarki polskiej. Następnie przejechali do Górek Małych do Chlebowej Chaty na spotkanie z okruchem tradycji: wypieku chleba, wyrobu masła, pozyskiwania miodu.

Dzień zakończyli obiadem.

Galeria: Wycieczka do Górek Wielkich i Małych

———————————————————————————————————————————–

W dniu 12 listopada 2023 roku dla drugiej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Pomoc domowa”.


———————————————————————————————————————————–

W dniu 18 listopada 2023 roku dla wszystkich uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Uwierz w mikołaja”.


———————————————————————————————————————————–

W dniu 5 grudnia zorganizowany został ostatni wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna”. Wyjazd został zorganizowany do Gliwic. Program wycieczki zawierał zwiedzanie: Radiostacji Gliwickiej, Muzeum Odlewnictwa Artystycznego, Katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Rynku – Starówki z ratuszem, fontanną z Neptunem i zabytkowymi kamienicami, Palmiarni.

Galeria: Wycieczka do Gliwic

———————————————————————————————————————————–

W dniu 14 grudnia w Centrum Rehabilitacji i Integracji w Bestwinie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt – happening.

Galeria: spotkanie podsumowujące