Wycieczka do Górek Wielkich i Małych z cyklu jednodniowych wyjazdów pod hasłem „Moja mała i duża Ojczyzna” w ramach projektu „Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)” – Aktywni+ 2023Wycieczka do Górek Wielkich i Małych (Aktywni+ 2023)