Aktywni+ 2021

aaa

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

aaa

I. Cel projektu: 

„Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM” to program, który ma na celu wzrost aktywności społecznej 45 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia społecznego w okresie 7 m-cy.


II. Realizowane działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:
1) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
2) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój” (prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty komputerowe, panele dyskusyjno-edukacyjne).
3) Wsparcie psychologiczne
4) Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”, w tym szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego.
5) Obóz integracyjno-aktywizujący w Beskidach „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”.
6) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
7) Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (czterodniowa wycieczka „Lubelszczyzna i Roztocze”, dwudniowa wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”).
8) Happening - impreza podsumowująca.

III. Grupa docelowa:

Grupę docelową będą stanowić seniorzy z regionu Podbeskidzia i Śląska - mieszkańcy Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych, a więc osoby z dużej aglomeracji, mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich (np. sołectw Gminy Bestwina) - łącznie grupa 45 osób.


IV. Efekty i produkty (rezultaty):

a) Produktem, a zarazem rezultatem ilościowym będzie/będą:
1) Liczba osób starszych uczestniczących w zadaniu: 45 osób
2) Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu aktywności społecznej seniorów: 1 projekt
3) Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”: 14 spotkań (obejmujących różne warsztaty i zajęcia - łącznie 280 godzin)
4) Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”: 6 spotkań (obejmujących warsztaty kompetencji miękkich, prelekcje i konsultacje - łącznie 48  godzin; warsztaty komputerowe - łącznie 24 godziny, panele dyskusyjno-edukacyjne - łącznie 6 paneli)
5) Wsparcie psychologiczne: 80 godzin
6) Szkolenie z wolontariatu oraz szkolenie animacji czasu wolnego: 4 szkolenia (łącznie 36 godzin)
g) Pięciodniowy obóz integracyjno-usprawniający w Beskidach: 1 obóz (obejmujący warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe - łącznie 140 godzin, treningi i prelekcje - łącznie 50 godzin oraz 2 wieczorki dyskusyjno-integracyjne)
8) Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” do kina i teatru: 4 wyjścia, w tym 2 do kina i 2 do Teatru w Bielsku-Białej
9) Wyjazdy integracyjno-edukacyjo-turystyczne: 2 wycieczki (4-dniowa wycieczka „Lubelszczyzna i Roztocze”, 2-dniowa wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”)
10) Happening, jako impreza podsumowująca: 1 impreza

b) Efektem będzie (opis rezultatów miękkich i wpływu planowanych działań na seniorów uczestniczących w zadaniu):
- wypełnienie czasu wolnego aktywnością przynoszącą zadowolenie, satysfakcję, radość,
- zmotywowanie seniorów potrzebujących zachęty oraz wsparcia do wyjścia z domu i zadbania o swoje samopoczucie,
- nawiązanie kontaktów społecznych i budowanie relacji interpersonalnych z osobami spoza kręgu rodzinnego,
- przełamanie barier wiekowych i stereotypowych,
- wzrost świadomości w zakresie swoich potrzeb,
- wymiana doświadczeń, umiejętności i pasji między seniorami,
- poszerzenie osobistych możliwości ruchowych, podniesienie kondycji i wydolności organizmu,
- poznanie różnych form aktywnego i twórczego spędzania czasu,
- zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, etc.
- zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym i bycia uznanym za część społeczeństwa (wykonywania społecznie użytecznych działań oraz robienia czegoś pożytecznego), wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym, spędzania wolnego czasu w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich, zaspokojenia ciekawości świata, aktywności intelektualnej i fizycznej, zdobywania nowych umiejętności, wspólnego działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym,
- nabycie i rozwój nowych umiejętności i kompetencji (m.in. organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych, pracy zespołowej, otwartości społecznej),
- wzrost motywacji i aspiracji do podejmowania nowych inicjatyw oraz kontynuowania własnego rozwoju.

aaa
aaa
PREZENTACJA ETAPÓW I POSTĘPU PRAC:

aaa
aaa

W terminach: 19 i 26 czerwiec, 10 i 16 lipiec, 14 i 21 sierpień, 11,17,18 i 25 wrzesień oraz 9, 16, 23 i 30 październik 2021 roku na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie zorganizowano Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”.

Spotkania były prowadzone w wymiarze 4 godz. zegarowych w podziale na 5 grup. Łącznie zorganizowanych zostało 14 spotkań obejmujących 280 godzin warsztatów/zajęć.

GALERIA: Cykl spotkań I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W terminach: 9, 23 i 24 lipiec oraz 13 sierpień 2021 roku na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie zorganizowano Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Bezpieczeństwo, sprawność i rozwój”.

Spotkania (łącznie 6 spotkań) były prowadzone w wymiarze 6 godz. zegarowych i obejmowały:

1) Warsztaty kompetencji miękkich i prelekcje

2) Warsztaty komputerowe

3) Panele dyskusyjno-edukacyjne

GALERIA: Cykl spotkań II
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W miesiącach lipiec-listopad 2021 roku przeprowadzono 80 godz. wsparcia psychologicznego (udzielana była indywidualna pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z niepełnosprawnym dzieckiem i problemów związanych z zaburzeniem ich osobowości, udzielane były porady psychologiczne np. w sytuacji doświadczania przemocy, omawiane były
trudne sytuacje życiowe).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11 lipca 2021 roku dla pierwszej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego na spektakl „Cyrano de Bergerac”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 17-18 lipca 2021 roku dla grupy 30 uczestników zadania zorganizowany został pierwszy wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny – 2 dniowa wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”.

Program wyjazdu obejmował:

  • I dzień: Olkusz (Podziemna Trasa Turystyczna), Rabsztyn (zamek), Pustynia Błędowska, nocne zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec
  • II dzień: Park Ogrodzieniec (Park Minatur), Gród na Górze Birów
GALERIA: Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 29 sierpnia 2021 roku dla grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina na film „Zupa nic”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 31 sierpnia – 4 września 2021 roku dla grupy 45 uczestników zadania zorganizowany 5-dniowy wyjazd integracyjno-aktywizujący na obóz w Beskidy. Obóz został zorganizowany w Centrum Wypoczynkowo-Sportowym „Jaworzynka” w Jaworzynce, który umożliwił realizację wszystkich zaplanowanych działań oraz stanowił doskonałą bazę wypadową na wycieczki krajoznawcze. Program wyjazdu obejmował warsztaty artystyczne i zajęcia sportowe, treningi i prelekcje oraz wieczorki dyskusyjno-integracyjne.

GALERIA: Obóz w Beskidach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”

W terminach: 18 i 25 wrzesień oraz 9, 16, 23 i 30 październik 2021 roku na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie zostały zorganizowane szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego (łącznie 6 spotkań w wymiarze 3 godz. zegarowych w 2 grupach). Było to działanie pod hasłem „Wiedza”.

W okresie wrzesień – listopad prowadzone było wsparcie seniorów w zakresie aktywności wolontarystycznej (prezentacja możliwości podejmowania przez uczestników wolontariatu, organizacja i koordynacja wolontariatu dla części seniorów zainteresowanych pracą społeczną. Było to działanie pod hasłem „Działanie”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 21-24 września 2021 roku dla grupy 40 uczestników zadania zorganizowany został drugi wyjazd integracyjno-edukacyjno-turystyczny – 4-dniowa wycieczka pn. “Lubelszczyzna i Roztocze”.

Program wyjazdu obejmował:

  • I dzień: Zamość – miasto twierdza wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOspacer (Kładka widokowa „Bastion I” – fragment trasy spacerowo-widokowej, Brama Lwowska, Kamienice Ormiańskie, Rynek Wielki z zabytkowym Ratuszem, Pałac Zamoyskich i pomnik Jana Zamoyskiego – założyciela Zamościa, Brama Szczebrzeska zwana także Floriańską, Rynek Solny), zwiedzanie Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jednej z największych świątyń gotyku ceglanego w Polsce.
  • II dzień: Zamość: zwiedzanie kompleksu Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” (Arsenał, Prochownia – seans multimedialny, Pawilon pod Kurtyną), spacer (Trasa Turystyczna „Bastion VII” – Nadszaniec z tarasem widokowym), zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej, dalsza część spaceru (Rynek Wodny, synagoga – Multimedialne Muzeum Historii Żydów Zamościa i Okolic, Katedra (świątynia ufundowana przez Jana Zamoyskiego, należy do najpiękniejszych budowli sakralnych w Polsce); Szczebrzeszyn: zwiedzanie Cerkwi Zaśnięcia NMP (odznacza się cudnym wnętrzem), spacer po Rynku z pomnikiem chrząszcza, kościołem Św. Mikołaja, Starym Młynem.
  • III dzień: Florianka: zwiedzanie Ośrodka Hodowli Konika Polskiego (koniki polskie są jedyną rasą koni prymitywnych w Polsce, są potomkami tarpanów, które żyły w puszczach Polski, Litwy i Prus), zwiedzanie Izby Leśnej RPN (dawniej leśniczówki Ordynacji Zamoyskiej, muzeum prezentującego dawne życie we Floriance), wejście na punkt widokowy; Zwierzyniec – pełne zieleni „serce” Roztocza: zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN (wystawa „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz projekcja filmu o Roztoczańskim Parku Narodowym), zwiedzanie zabytkowego Browaru w Zwierzyńcu oraz Kościoła „Na Wyspie” p.w. św. Jana Nepomucena – zwanego też „kościołem na wodzie”; Józefów: (Kamieniołom Babia Dolina jedna z perełek turystycznych Roztocza, z urwistymi ścianami i głębokimi dolinami z 18 metrową, kamienną basztą widokową, z tarasu której roztacza się przepiękny widok na Roztocze i Puszczę Solską); Stawy ECHO.
  • IV dzień: Krasnobród: zwiedzanie kompleksu Sanktuarium Maryjnego (Kościół Nawiedzenia NMP, budynki dawnego klasztoru Dominikanów z dziedzińcem i  ptaszarnią, Muzeum Wieńców Dożynkowych, Kapliczka na Wodzie, Kalwaria Krasnobrodzka); Susiec: Rezerwat nad Tanwią – utworzony w celu ochrony malowniczego krajobrazu rzek Tanwi i Jelenia, z licznymi kaskadami „szumami” oraz chronionymi gatunkami  roślin i zwierząt (spacer trasą turystyczną).
GALERIA: Wycieczka Lubelszczyzna i Roztocze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17 października 2021 roku dla grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina na film „Teściowie”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W terminie 12-13 listopada 2021 roku dla wszystkich uczestników zadania została zorganizowana impreza podsumowująca – happening. Impreza miała charakter wyjazdowy i odbyła się w Ośrodku „Limba” w Poroninie. Najważniejszym punktem była wieczorna impreza podczas, której odbyło się m.in. podsumowanie projektu, prezentacja efektów działań, wręczenie dyplomów i upominków seniorom uczestniczącym w zadaniu oraz wspólna zabawa przy muzyce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28 listopada 2021 roku dla drugiej grupy uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego na spektakl „Big Bang, czyli wielki wybuch”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 5 grudnia 2021 roku dla wszystkich uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do kina na film „To musi być miłość”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 12 grudnia 2021 roku dla wszystkich uczestników zadania zostało zorganizowane wyjście do Teatru Polskiego na spektakl „Pół żartem, pół sercem”