lut 01 2022

1%

lip 24 2022

Dołącz do naszych warsztatów

Jak co roku nasze sobotnie spotkania możliwe są dzięki dofinansowaniu Gminy Bielsko-Biała  –  warsztaty artystyczno-edukacyjnych pod hasłem „Kulturalnie i artystycznie VII”  oraz  Starostwa powiatowego –  „Twórczość ubogaca VI”.

Jeśli chcesz do nas dołączyć zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia

lip 18 2022

Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r.

Po raz kolejny wraz z gminą Bestwina organizujemy zajęcia dla seniorów  – w okresie lipca do grudnia 2022 uczestnicy będą mogli brać udział w zajęciach kulinarnych, stolarskich, rękodzieła, a także sportowych i rehabilitacyjnych. W planie są także wycieczki. Pierwsze zajęcia już za nami, jak widać poniżej, było smakowicie.

cze 26 2022

Spotkanie z panią Beatą Łukowicz

W dniu 25 czerwca 2022 w ramach naszych sobotnich spotkań w imieniu Pani Posłanki Mirosławy Nykiel dołączyła do nas pani Beata Łukowicz.

Pani Beata wręczyła listy wyrażające dowody uznania i wdzięczności za ogrom pracy dla poprzedniego Zarządu – pani Marii Sysak-Łyp oraz panu Tadeuszowi Sowińskiemu.

A także list gratulacyjny dla nowej pani Prezes Zarządu pani Danucie Owczarz.

W trakcie posiedzenia, poruszony został ważny temat obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej, który zakłada podniesienie renty socjalnej dla osób niesamodzielnych do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

cze 18 2022

Aktywni+ 2022

Niezmiernie miło nam ogłosić, że po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” w ramach programu organizowane będą cykle spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Wiedza, rozwój, działanie”, cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”, Obóz integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”, wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas”, wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze, a także wsparcie psychologiczne. Całość zakończymy imprezą podsumowującą. Po więcej informacji zapraszamy do naszej zakładki Aktywni+

A my już działamy!

cze 05 2022

Impreza sportowo-rekreacyjna 2022

W dniu 4 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” na terenie swojego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zorganizowało XII edycję imprezy rekreacyjno-sportowej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona była z XI edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”. Tego dnia mieliśmy okazję i przyjemność gościć: Pana Andrzeja Kamińskiego – Wicestarostę Bielskiego oraz Panią Magdalenę Wróbel-Zyzańską z Wydziału Promocji, Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Dzień promował aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród osób zdrowych i niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych. Służył integracji różnych grup społecznych i rodzin poprzez wspólną zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym wzrostowi ich samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Był to dzień dla wszystkich uczestników pełen atrakcji.

Impreza rozpoczęła się na sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka krótkim wstępem Pani Danuty Owczarz – nowo wybranej Prezes Stowarzyszenia oraz częścią artystyczną przygotowaną przez grupę Blackpink tworzoną przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bestwince. W latach poprzednich z uwagi na pandemię rezygnowaliśmy z części artystycznej, więc bardzo się cieszymy, że już mogliśmy wrócić do tradycji. Po występie tanecznym głos zabrał Pan Andrzej Kamiński – Wicestarosta Bielski.

Czytaj wpis

cze 01 2022

„Sportowo, zdrowo i aktywnie” z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

maj 23 2022

Zapraszamy na imprezę rekreacyjno-sportową

W dniu 4 czerwca 2022 roku na terenie naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zorganizowana zostanie XII edycja Imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona będzie z X edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”. W planie imprezy przewidziana jest część artystyczna, blok turniejów, gier i zabaw sportowych, poczęstunek i inne atrakcje.

Planowane rozpoczęcie imprezy – godz. 11:30. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych . Nie zapomnijcie sportowym ubraniu i dobrych humorach.

Ze względów organizacyjnych uczestników (zawodników) prosimy o zapisy do 1 czerwca br.

Impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” organizowana jest dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego, natomiast „Integracyjny piknik sportowy” dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Bestwina.

kw. 28 2022

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Wszystkich Członków Stowarzyszenia „RAZEM” zawiadamiamy o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 7 maja (tj. sobota) 2022 r. w nowej części Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie o godz. 10:45.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przez Zarząd w związku z koniecznością wyboru jednego Członka Komisji Rewizyjnej.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Odczytanie przez przewodniczącego zebrania porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu głosowania przy wyborze nowego Członka Komisji Rewizyjnej.

10. Wybory Członka Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej.

15. Wolne wnioski i zakończenie Obrad.

kw. 14 2022

Życzenia Wielkanocne od RAZEM

kw. 08 2022

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Wszystkich Członków Stowarzyszenia „RAZEM” zawiadamiamy o Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia (tj. sobota) 2022 r. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie o godz. 10:45, w związku z ukończeniem 4-letniej kadencji obecnego Zarządu. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem obecność Członków obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy, że drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony na ten sam dzień na godz. 11:00.

Czytaj wpis