kw. 14 2022

Życzenia Wielkanocne od RAZEM

kw. 08 2022

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Wszystkich Członków Stowarzyszenia „RAZEM” zawiadamiamy o Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia (tj. sobota) 2022 r. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie o godz. 10:45, w związku z ukończeniem 4-letniej kadencji obecnego Zarządu. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem obecność Członków obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy, że drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony na ten sam dzień na godz. 11:00.

Czytaj wpis

kw. 03 2022

Rozpoczynamy realizację zadania pt. „Potrafimy więcej” w ramach dofinansowania PFRON (eIII)

Od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2023 roku (3 okresy łącznie) Stowarzyszenie RAZEM realizować będzie zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000224/12/D z dnia 17 maja 2021 roku).

Projekt kierowany jest do 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie mieszkańców Ośrodka w Bestwinie jest bezpośrednią kontynuacją projektu prowadzonego dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w poprzednim okresie.

Szeroki zakres wsparcie realizowany w ramach tego działania jest znaczącym wzbogaceniem oferty rehabilitacji i terapii w Ośrodku.

Celem projektu jest poprawa lub utrzymanie sprawności u 22 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, poprzez umożliwienie im korzystania z rehabilitacji, terapii i wsparcia psychologicznego o charakterze ciągłym, w okresie od 2021-04-01 do 2023-03-31.

W ramach projektu uczestnicy korzystają z takich form wsparcia jak:

  • rehabilitacja i zajęcia ruchowe,
  • terapia zajęciowa prowadzona w różnych pracowniach (stolarskiej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, plastycznej – dodatkowo rozszerzonej o zajęcia ceramiczne
  • muzykoterapia,
  • dogoterapia,
  • hipoterapia
  • terapia logopedyczna.

Ponadto każdy uczestnik ma możliwość korzystania ze wsparcia psychologa ( zarówno indywidualnie, jak i grupowo) oraz trenerów umiejętności społecznych.

Wsparcie w projekcie oferowane jest nieodpłatnie, zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działań.

mar 28 2022

Kiermasz Wielkanocny

Zapraszamy 5 i 6 kwietnia do Urzędu Gminy Bestwina w godzinach 10:00-13:00 na organizowany kiermasz rękodzieła.
 
Przy okazji dziękujemy Panu Arturowi Beniowskiemu – Wójtowi Gminy Bestwina i Urzędowi Gminy Bestwina za wsparcie tej inicjatywy i udostępnienie miejsca na stworzenie stoiska z wystawą.
 
Zawsze na Państwa można liczyć i na Państwa otwarte serca. Dziękujemy ❤️🌹
 
 

lut 01 2022

1%

sty 31 2022

PRZEKAŻ 1% podatku Stowarzyszeniu RAZEM

Wszystkie informacje dotyczące 1% podatku, w tym darmowe programy do sporządzenia PIT-a, informacje o przeznaczeniu zebranych środków za 2020 rok oraz celach zbierania środków w obecnym roku znajdą Państwo w zakładce PRZEKAŻ 1% (kliknięcie w odnośnik przekieruje Państwa tam bezpośrednio).

Przekażcie tą informację swoim bliskim, znajomym, rodzinom. Zamiast oddawać choćby niewielką kwotę fiskusowi lepiej wspomóc organizację pozarządową, która na pewno mądrze wykorzysta otrzymane środki na cele dobroczynne.

Klikając w poniższy baner pobrać ten bezpłatny i łatwy w obsłudze program lub rozliczyć się on-line:

sty 03 2022

Życzenia noworoczne

gru 31 2021

Byliśmy „AS-ami” – podsumowanie projektu AKTYWNI+ (edycja 2021)

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. „Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM„, realizowanego od 1 maja, współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 (Edycja 2021).

W projekcie wzięło udział 45 seniorów w wieku 60+. W ramach wsparcia uczestniczyli oni w cyklu spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych, cyklu spotkań rozwojowo-edukacyjnych, 5-dniowym obozie integracyjno-aktywizującym w Beskidach, wyjazdach integracyjno-edukacyjno-krajoznawczych (4-dniowej wycieczce „Lubelszczyzna i Roztocze oraz 2-dniowej „Szlakiem Orlich Gniazd”) , wyjściach kulturalnych “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej), imprezie podsumowującej – happeningu. Ponadto grupa uczestników otrzymała wsparcie psychologiczne, możliwość uczestniczenia w szkoleniu z wolontariatu i animacji czasu wolnego oraz podjęcia aktywności w formie wolontariatu.

Zapraszamy do zajrzenia na stronę projektu Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM, gdzie zamieszczone zostały m.in. galerie ze zrealizowanych działań.

gru 21 2021

Życzenia 2021

gru 20 2021

IX edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych

W sobotę, 18 grudnia 2021 r. w Gemini Park w Bielsku-Białej odbyła się IX edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych. Podczas targów świątecznych promowane były lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz ich produkty i usługi. Też tam byliśmy..