cze 26 2022

Spotkanie z panią Beatą Łukowicz

W dniu 25 czerwca 2022 w ramach naszych sobotnich spotkań w imieniu Pani Posłanki Mirosławy Nykiel dołączyła do nas pani Beata Łukowicz.

Pani Beata wręczyła listy wyrażające dowody uznania i wdzięczności za ogrom pracy dla poprzedniego Zarządu – pani Marii Sysak-Łyp oraz panu Tadeuszowi Sowińskiemu.

A także list gratulacyjny dla nowej pani Prezes Zarządu pani Danucie Owczarz.

W trakcie posiedzenia, poruszony został ważny temat obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej, który zakłada podniesienie renty socjalnej dla osób niesamodzielnych do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

cze 18 2022

Aktywni+ 2022

Niezmiernie miło nam ogłosić, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni„, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2022.

W ramach programu zaplanowane są cykle spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Wiedza, rozwój, działanie”, cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”, Obóz integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”, wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas”, wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze, a także wsparcie psychologiczne. Całość zakończymy imprezą podsumowującą. Po więcej informacji zapraszamy do naszej zakładki Aktywni+ (2022).

Zobaczcie jak działamy!

cze 13 2022

Dołącz do naszych warsztatów

 

Jak co roku nasze sobotnie spotkania możliwe są dzięki dofinansowaniu Gminy Bielsko-Biała  –  warsztaty artystyczno-edukacyjnych pod hasłem „Kulturalnie i artystycznie VII”  oraz  Starostwa powiatowego –  „Twórczość ubogaca VI”.

 

cze 05 2022

Impreza sportowo-rekreacyjna 2022

W dniu 4 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” na terenie swojego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zorganizowało XII edycję imprezy rekreacyjno-sportowej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona była z XI edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”. Tego dnia mieliśmy okazję i przyjemność gościć: Pana Andrzeja Kamińskiego – Wicestarostę Bielskiego oraz Panią Magdalenę Wróbel-Zyzańską z Wydziału Promocji, Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Dzień promował aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród osób zdrowych i niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych. Służył integracji różnych grup społecznych i rodzin poprzez wspólną zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym wzrostowi ich samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Był to dzień dla wszystkich uczestników pełen atrakcji.

Impreza rozpoczęła się na sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka krótkim wstępem Pani Danuty Owczarz – nowo wybranej Prezes Stowarzyszenia oraz częścią artystyczną przygotowaną przez grupę Blackpink tworzoną przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bestwince. W latach poprzednich z uwagi na pandemię rezygnowaliśmy z części artystycznej, więc bardzo się cieszymy, że już mogliśmy wrócić do tradycji. Po występie tanecznym głos zabrał Pan Andrzej Kamiński – Wicestarosta Bielski.

Czytaj wpis

cze 01 2022

„Sportowo, zdrowo i aktywnie” z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

W terminie od 5 do 18 sierpnia 2022 roku stowarzyszenie będzie organizowało 14-dniowy letni obóz sportowy w Łebie pod hasłem „Sportowo, zdrowo i aktywnie”. W obozie weźmie udział łącznie 50 osób (z kadrą). Jego organizacja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.), jako zadania „organizacja obozów sportowych”.

maj 23 2022

Zapraszamy na imprezę rekreacyjno-sportową

W dniu 4 czerwca 2022 roku na terenie naszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zorganizowana zostanie XII edycja Imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona będzie z X edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”. W planie imprezy przewidziana jest część artystyczna, blok turniejów, gier i zabaw sportowych, poczęstunek i inne atrakcje.

Planowane rozpoczęcie imprezy – godz. 11:30. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych . Nie zapomnijcie sportowym ubraniu i dobrych humorach.

Ze względów organizacyjnych uczestników (zawodników) prosimy o zapisy do 1 czerwca br.

Impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” organizowana jest dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego, natomiast „Integracyjny piknik sportowy” dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Bestwina.

maj 18 2022

Zostań uczestnikiem projektu „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni”

Zapraszamy seniorów w wieku 60+ z regionu Podbeskidzia i Śląska – mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych do udziału w projekcie „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni”.

 

Seniorów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu (osobisty, telefoniczny lub mailowy):

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

Pl. Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 73 29, e-mail: razem.stow@op.pl

 

Projekt będzie realizowany w okresie 2022–05–01 – 2022–12–31, a jego głównym celem jest wzrost aktywności społecznej 50 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia społecznego w okresie 23.04.2022-30.11.2022.

 

Działania zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia:

  • Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
  • Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Wiedza, rozwój, działanie” (prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty komputerowe, panele dyskusyjno-edukacyjne).
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”, w tym szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego.
  • Obóz integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”.
  • Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
  • Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (Pięciodniowy wyjazd pt. „Trójmiasto – wycieczka bursztynowym szlakiem”, Jednodniowe wyjazdy „Moja mała i duża Ojczyzna”).
  • Happening – impreza podsumowująca.

 

Zapraszamy na stronę zadania “Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM“.

maj 16 2022

„Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni”

Z wielką radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pt. „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni” w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2022. Wkrótce więcej informacji.

Zapraszamy na stronę zadania „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni„.

maj 15 2022

Rozpoczynamy spotkania warsztatowe dla mieszkańców powiatu bielskiego i gminy Bielsko-Biała

Stowarzyszenie „RAZEM” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach artystyczno-edukacyjnych pod hasłem „Kulturalnie i artystycznie VII” – dofinansowanych przez Gminę Bielsko-Biała oraz „Twórczość ubogaca VI” – dofinansowanych przez Powiat Bielski. Więcej szczegółów na plakacie poniżej oraz poprzez kontakt z biurem Stowarzyszenia (tel. 33 822 73 29).

maj 09 2022

Podziękowanie za 28 lat pracy w Zarządzie Pani Marii Sysak-Łyp i Panu Tadeuszowi Sowińskiemu

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które odbyło się w dniu 7 maja 2022 r. rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu „RAZEM” wraz z mieszkańcami Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie podziękowały Pani Marii Sysak-Łyp i Panu Tadeuszowi Sowińskiemu za 28 lat pracy w Zarządzie.  Był pyszny tort upieczony przez mieszkańców Ośrodka pod czujnym okiem Pani Bożeny, dużo emocji i dobrych słów.