«

„Sportowo, zdrowo i aktywnie” z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki »

lut 19 2023

Spotkanie Noworoczne 2023

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią ponownie udało się nam zorganizować nasze już tradycyjne Spotkanie Noworoczne. Wydarzenia tego rodzaju te są okazją do spotkania się nie tylko we własnym gronie, ale także zaproszenie wszystkich tych, którzy od lat nas wspierają i nam towarzyszą, i pamiętają, że na początku było pole kapusty i marzenie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pan Przemysław Drabek – Poseł na Sejm RP, Pani Beata Łukowicz – reprezentująca Panią Mirosławę Nykiel – Posłankę na Sejm RP, Pan Artur Beniowski – Wójt Gminy Bestwina, Pani Katarzyna Olszyna – Dyrektorka PCPR w Bielsku-Białej, Pani Agnieszka Moroń – Dyrektorka MOPS w Bielsku-Białej, Pani Magdalena Chodyniecka – Naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bielsko-Biała, Pan Bartłomiej Łukosz – w zastępstwie za Panią Ewę Swatek Naczelniczkę Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bielsko-Biała, Pani Rozetta Michnik – Dyrektorka Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum”, Pani Urszula Kraus – Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, Pani Sylwia Matusiak – reprezentująca Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej.

Dziękujemy, że byliście z nami. To dodaje nam skrzydeł. To dzięki udanej współpracy z Państwem możemy działać na taką skalę i realizować swoje cele.

Imprezę ubogacił występ grupy tanecznej z Ośrodka – mieszkańcy zaprezentowali nam swój piękny układ choreograficzny oraz występ artystyczny grupy uczniów z klasy 6 i 7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, którzy przygotowali go pod okiem Pani Agnieszki Dutki oraz Pani Magdaleny Wodniak-Foksińskiej. Tematem przewodnim była miłość – za tym przesłaniem dążmy do tego, aby wypełniała ona każdy nasz dzień i była ponad podziałami, konfliktami i wszystkim tym co nas poróżnia. Każdy rozdany balkonik niósł ze sobą radość i wiarę, że „ludzi dobrej woli jest więcej”. Dziękujemy Wam za poświęcony nam czas w dniu dzisiejszym oraz na przygotowania do występu. I to, że zawsze możemy na was liczyć.

 

Rok 2022 był dla nas rokiem zmian. Zakończyła się w nim 4-letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a Pani Maria Sysak-Łyp po blisko 30 latach zrezygnowała z kandydowania w wyborach – tym samym z pełnienia funkcji Prezesa.  Wykorzystujemy w tym miejscu okazję, żeby jeszcze raz złożyć ogromne wyrazy uznania, wdzięczności i podziękowania na ręce „starego” Zarządu, który doprowadził nas w to miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj i wszystkich ludzi, którzy szli za ich przywództwem.

Nie przesadzimy jeśli wspomnimy, że Państwo Łypowie i Państwo Sowińscy, byli siłą napędowa do realizacji każdego marzenia i celu, które Stowarzyszenie sobie postawiło przez te wszystkie lata.

Podsumowanie roku 2022 dokonała pełniąca obecnie funkcję Prezesa – Pani Danuta Owczarz, wspominając, co udało się stowarzyszeniu zrealizować oraz przedstawiając plany na 2023 rok. Była także okazja by oprowadzić gości po dobudowanej i oddanej do użytku we wrześniu 2021 roku nowej części Ośrodka – Centrum Rehabilitacji I Integracji Stowarzyszenia „RAZEM”. Centrum składa się między innymi z nowoczesnych gabinetów do rehabilitacji  i fizykoterapii oraz wielofunkcyjnej sali, gdzie stowarzyszenie realizuje różne działania. Prowadzone tam są przedsięwzięcia nie tylko na rzecz zrzeszonych w nim rodzin ale również na rzecz lokalnej społeczności, dzięki wsparciu Gminy Bestwina.

Atrakcją była licytacja podarowanych czterech obrazów. Ich autorką jest członkini naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy za udział w licytacji gościom oraz członkom stowarzyszenia, którzy również włączyli się w licytacje obrazów. Środki zebrane z licytacji przeznaczymy na realizację wsparcia podopiecznych stowarzyszenia.

Dla naszych podopiecznych zorganizowana była impreza karnawałowa, a spotkanie się zakończyło tradycyjnie – wręczenie paczek pełnych słodkości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Leave a Reply