«

»

kwi 24 2023

Zostań uczestnikiem projektu „Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)”

Zapraszamy seniorów w wieku 60+ z regionu Podbeskidzia i Śląska – mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych do udziału w projekcie „Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)” .

Seniorów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu (osobisty, telefoniczny lub mailowy):

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

Pl. Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 73 29, e-mail: razem.stow@op.pl

Projekt będzie realizowany w okresie 2023–04–01 – 2023–12–31, a jego głównym celem jest wzrost aktywności społecznej 55 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia. społecznego w okresie 8 m-cy.

Działania zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia:

  • Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
  • Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Wiedza, rozwój, działanie” (panele dyskusyjno-edukacyjne).
  • Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” .
  • Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (czterodniowy wyjazd pt. „Polska Toskania”, jednodniowe wyjazdy „Moja mała i duża Ojczyzna”).
  • Happening – impreza podsumowująca.

Zapraszamy na stronę zadania „Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)„.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Leave a Reply