«

»

maj 18 2023

Dotacja Wojewody Śląskiego – poszerzamy wsparcie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie

Loga zestaw

Chcielibyśmy poinformować, że od 1 czerwca 2023 roku nasze stowarzyszenie będzie realizowało zadanie pt. „Potrafimy więcej VII”. Jest to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego (Skarb Państwa) w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

Przedsięwzięcie jest rozszerzeniem działań realizowanego od 1 kwietnia 2021 r. projektu „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie (dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 20 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie i obejmie działania:

  • Rehabilitacja indywidualna i grupowa
  • Zajęcia ruchowe
  • Zajęcia terapeutyczne (rodzaj i zakres warsztatów zostanie ustalony  z uczestnikami)
  • Wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
  • Dogoterapia i hipoterapia
  • Wyjścia i wyjazdy kulturalno-rekreacyjno-turystyczne.

Leave a Reply