Jak pomagamy

Przez cały okres działalności dzięki wsparciu jednostek samorządu, różnych instytucji oraz ludzi dobrych serc świadczymy pomoc osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, ich rodzicom i opiekunom oraz seniorom poprzez organizację m.in.:

  • dowozu młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy „CENTRUM”, dzięki linii specjalnej MZK
  • różnego rodzaju zajęć i warsztatów terapeutycznych (arteterapia, muzykoterapia, dogoterapia), rehabilitacyjnych, artystycznych (plastycznych, taneczno-ruchowych, muzyczno-teatralnych, fotograficznych), edukacyjnych i sportowych
  • wycieczek, obozów, wyjazdów i turnusów
  • imprez integracyjnych, sportowych i kulturalnych takich jak coroczna „Majówka”, „Kociołek Beskidzki”, „Osoby niepełnosprawne w akcji” itp.
  • imprez okolicznościowych jak „Spotkania noworoczne”
  • szkoleń i warsztatów prowadzonych przez psychologów i doradców zawodowych

O bieżących formach wsparcia informujemy w aktualnościach.

Na realizację powyższych celów statutowych środki pozyskujemy od sponsorów, darczyńców, organizacji grantodawczych, jednostek samorządowych i rządowych oraz 1%.

Prowadzimy także Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie, w którym świadczymy pomoc w zakresie rehabilitacji oraz gimnastyki korekcyjnej. Od stycznia 2014 roku w Ośrodku prowadzimy pobyt stały i dzienny dla dorosłych osób z niepełnosprawność intelektualną. Więcej szczegółów i informacji o ofercie Ośrodka można znaleźć w zakładce „Ośrodek RAZEM”.

 ————————————————————————————————–

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego lub powiatów ościennych możesz przystąpić do naszego stowarzyszenia (zostać naszym członkiem) i wspólnie z nami działać, korzystając przy tym z proponowanych przez nas form wsparcia.