Jak możesz pomóc

Zostań naszym Przyjacielem lub Partnerem.

 

Pomóc możesz:z sercem razem

  • PRZEKAZUJĄC darowizny finansowe (środki finansowe) na konto bankowe stowarzyszenia tj.

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 59 1240 4142 1111 0000 4823 5525

w tytule wpisując „darowizna na cele statutowe”

Pamiętaj! Darowiznę w przyszłym roku będziesz mógł odliczyć od podatku.

  • PRZEKAZUJĄC 1% na działalność stowarzyszenia (KRS nr 0000114639)
  • OFIAROWUJĄC darowizny rzeczowe (z przeznaczeniem na wyposażenie Ośrodka, nagrody lub paczki dla naszych podopiecznych, loterie fantowe)
  • OFIAROWUJĄC swój czas, kompetencje lub wiedzę poprzez wolontariat
  • korzystając z oferty Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
  • mówiąc i polecając nas innym
  • wspierając nas w inny wybrany przez siebie sposób

 

Dziękujemy za każdy gest dobroci !

RAZEM

możemy zmieniać świat osób niepełnosprawnych niosąc im pomoc i wsparcie.