«

»

Wrz 10 2015

Program przygotowujący osoby niepełnosprawne do funkcjonowania poza środowiskiem rodzinnym

bielsko_biala_logo(1)W okresie 01-09 do 23-12-2015r. dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Urzędu Miasta Bielsko-Biała osoby niepełnosprawne intelektualnie  –  podopieczni Stowarzyszenia “RAZEM” w dni powszednie (od poniedziałku – do piątku) przygotowują się do funkcjonowania poza środowiskiem rodzinnym.

Jest to dla nas wszystkich bardzo ważny etap w zwiększaniu ich samodzielności i przygotowaniu do zamieszkania w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie. Uzyskane dofinansowanie pozwala uczestnikom korzystać z dotychczasowych form wsparcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej czy Środowiskowych Domach Samopomocy i jednocześnie zwiększać swoje umiejętności na warsztatach samoobsługowych i około-zawodowych, które organizujemy dla nich w Bestwinie.

Z dużym zainteresowaniem i rozbudzającą się w nich pasją młodzi angażują się w działania pracowni stolarskiej. Ćwiczą cięcie, szlifowanie drewna oraz uczą się obsługi prostych narzędzi.

Każdy uczestnik dodatkowo objęty jest rehabilitacją – w postaci zajęć indywidualnych i zespołowych. Dodatkowo, osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzice korzystają ze wsparcia psychologicznego.

Leave a Reply