«

»

sie 19 2013

Zakończenie projektu „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”

17 sierpnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”, realizowanego od marca 2013 roku w partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z Bestwiny i współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej). Celem przedmiotowego projektu była poprawa w okresie 6 miesięcy szans zatrudnieniowych oraz aktywizacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym 20 osób niezatrudnionych – podopiecznych Stowarzyszenia „RAZEM”.

 

dyplom_po

W ramach projektu zorganizowano 240 godzin dydaktycznych zajęć (w formie warsztatów plastycznych i rękodzieła, muzyczno-teatralnych, taneczno-ruchowych), wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Singielka” (1 grupa) oraz „Szalone nożyczki” (2 grupa), 4 spotkania w Muzeum Regionalnego ks. Bubaka poświęcone na lekcje muzealne i „spotkania ze sztuką”, a także 24 godziny dydaktyczne warsztatów psychoedukacyjnych i aktywności zawodowej.

Projekt ukończyło 20 osób niezatrudnionych – podopiecznych Stowarzyszenia „RAZEM”, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn.
Spotkanie podsumowujące połączone zostało z wystawą plastyczną prac uczestników i przedstawieniem muzyczno-teatralnym przygotowanym przez osoby biorące udział w projekcie. Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

loga_aktywni_s

Leave a Reply