«

»

sty 22 2018

Pani Maria Sysak-Łyp wyróżniona odznaką „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu)

Pani Maria Sysak-Łyp (Prezes naszego stowarzyszenia) w czasie Spotkania Noworocznego 2018 w dniu 20 stycznia 2018r. otrzymała z rąk Pana Stanisława Szweda – Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie „Primus in Agendo” (pierwszy w działaniu). Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

Pani Maria Sysak-Łyp otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia w działalności społecznej i blisko 30-letnią pomoc niesioną osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

Będąc pierwszą w działaniu na rzecz tych co sami sobie pomóc nie mogą,m.in. czyni wszystko, aby rozwiązywać problemy codziennego funkcjonowania Ośrodka w Bestwinie, by mógł on tętnić życiem dla tych, dla których został wybudowany, by radość i uśmiech mimo niepełnosprawności nie schodził z ich twarzy, a także, by wszyscy podopieczni Stowarzyszenia RAZEM oraz ich rodzice i opiekunowie mogli znaleźć tam swoje miejsce i wsparcie.

Bez jej działań niesienie pomocy „innym” nie miałoby takiego wymiaru na terenie całego Podbeskidzia.

Pani Mario żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za Pani działania.

DZIĘKUJEMY, że tak długo Pani jest z nami i dla nas.

1 komentarz

  1. Wojtuś, Grześ, Misia Gibasy

    Gratulacje 😀

Leave a Reply