«

»

gru 31 2022

Zakończenie zadania „Potrafimy więcej VI” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. „Potrafimy więcej VI”, dofinansowanego przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

Program był rozszerzeniem działań realizowanego od kwietnia 2021r. projektu „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i był skierowany do niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie.

Przedsięwzięcie obejmowało działania takie jak: rehabilitacja indywidualna i grupowa, zajęcia ruchowe grupowe, warsztaty terapii zajęciowej, wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe), zooterapia (dogoterapia i hipoterapia), wyjścia i wyjazdy kulturalno-rekreacyjne (łącznie 7 wyjść/wyjazdów m.in. do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Cavatina Hall w Bielsku-Białej), wycieczki turystyczne (łącznie 6 wycieczek: do Jaworza, Łodzi, Katowic, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich oraz na Klimczok -2 wyjazdy).

Leave a Reply