«

»

gru 30 2022

Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni (podsumowanie edycji 2022 projektu AKTYWNI+)

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni„, realizowanego od 1 kwietnia, współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 (Edycja 2022).

W projekcie wzięło udział 50 seniorów w wieku 60+. W ramach wsparcia uczestniczyli oni w cyklu spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych, cyklu spotkań rozwojowo-edukacyjnych, 5-dniowym obozie integracyjno-aktywizującym, wyjazdach integracyjno-edukacyjno-krajoznawczych (5-dniowej wycieczce „Trójmiasto – wycieczka bursztynowym szklakiem” oraz pięciu 1-dniowych pod hasłem „Moja mała i dużą Ojczyzna” do Pszczyny, Cieszyna, Wisły, Częstochowy, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich), wyjściach kulturalnych “Kultura żyje w nas” (do kina Helios, Teatru Polskiego, Bielskiego Centrum Kultury i Cavatina Hall w Bielsku-Białej), imprezie podsumowującej – happeningu. Ponadto grupa uczestników otrzymała wsparcie psychologiczne, możliwość uczestniczenia w szkoleniu z wolontariatu i animacji czasu wolnego oraz podjęcia aktywności w formie wolontariatu.

Zapraszamy do zajrzenia na stronę projektu „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni„, gdzie zamieszczone zostały m.in. galerie ze zrealizowanych działań.

Leave a Reply