«

»

lut 22 2017

Rozpoczynamy realizację projektu „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój”

Stowarzyszenie zaprasza rodziców, opiekunów, babcie i dziadków osób niepełnosprawnych ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi/podopiecznymi do udziału w projekcie „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój”, realizowanego dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w okresie 06.02 – 31.12.2017r.
plakat KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój

Projekt obejmuje:

  • Cykl zajęć artystyczno-sportowych i zajęć specjalistycznych oraz spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie, wyjazdy na basen, sesje zdjęciowe dla rodzin
  • Warsztaty z kompetencji społecznych i animacji czasu wolnego
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wyjścia do instytucji kultury (kina i teatru)
  • Pięciodniowy obóz integracyjno-rozwojowy w Jaworzynce
  • Happening połączony z mikołajkami

 

Więcej informacji na plakacie oraz w zakładce projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
ZAPISY: tel. 33 822 73 29, e-mail: razem.stow@op.pl

Leave a Reply