«

»

wrz 15 2020

Relacja z imprezy sportowo-rekreacyjnej

W dniu 12 września 2020 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”  zorganizowało X edycję imprezy rekreacyjno-sportowej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona była z IX edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”.

Wyjątkowo w tym roku z uwagi na obostrzenia i podjęte środki bezpieczeństwa podjęte w Ośrodku, a także zapobiegawczo dla ochrony zdrowia jego mieszkańców nie odbyła się na terenie naszego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie, a w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego BURSA.

Dzień promował aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród osób zdrowych i niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych. Służył integracji różnych grup społecznych i rodzin poprzez wspólną zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym wzrostowi ich samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Był to dzień dla wszystkich uczestników pełen atrakcji – było tanecznie, a przede wszystkim bardzo sportowo.

W ramach imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali szansę na wykazanie się w rozgrywkach sportowych. Każdy z zawodników (samodzielnie lub z rodzicami) po odebraniu kart startowych wyruszył na zawody sportowe, które przygotowane było w formie stacjonarnych zadań o różnym stopniu trudności. Trzeba było wykazać się sprytem, szybkością, równowagą i koordynacją np. w rzutach do kosza, torze zręcznościowym, przejściu po “jeżykach” i dyskach sensorycznych, przejściu po linie, ćwiczeniach na drabinkach piłkarskich czy przejściu slalomem z piłeczka na paletce.

Po wykonaniu wszystkich zadań, oddaniu kart startowych, komisja sędziowska podliczała punkty i wyłoniła najlepszych zawodników.

Zakończenie imprezy podobnie, jak część sportowa odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie rozdane zostały wszystkim uczestnikom medale i pamiątkowe dyplomy –  każdy spisał się bowiem na 100%, podszedł do zadań bardzo ambitnie i wykonywał sumiennie wszystkie ćwiczenia.

NASZA GALERIA Z IMPREZY:

Impreza sportowo-rekreacyjna (2020)

Impreza sportowo-rekreacyjna (2020)

Impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego, natomiast „Integracyjny piknik sportowy”, dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Bestwina.

Leave a Reply