Razem do sukcesu (ASOS)

Plakat projektuProjekt “Razem do sukcesu” jest programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019r.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 50 seniorów (w tym 40 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwojowi aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 80 uczestnikami zadania w okresie 10m-cy.

 

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi/podopiecznymi)

– seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach

– młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie w wieku 14-17 lat

 

Działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

  • Cykl spotkań “Aktywnie, artystycznie, rozwojowo” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarne, zajęcia sportowe, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne).
  • Obóz integracyjno-usprawniający w Beskidach.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Wyjścia kulturalne “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej).
  • Wyjazd integracyjno-edukacyjny (turystyczny) do Zakopanego i i Pienin.
  • Imprezy kulturalno-integracyjne (Majówka, Kociołek Beskidzki oraz Dzień Seniora, połączony z happeningiem).

 

logotypy