«

»

Sie 01 2014

Projekt – Trenning Życia

W sierpniu br. rozpoczynamy w Ośrodku mieszkalno-rehabilitacyjnym w Bestwinie  realizację projektu “Trening Życia” dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – edycja 2014r.
W ramach projektu dla podopiecznych Stowarzyszenia w każdą sobotę od 23.08 do 15.11br. odbywać się będą warsztaty mające przygotować ich do samodzielnego zamieszkania, jak również rozpoznać ich możliwości w kwestii podjęcia aktywności zawodowej.
Zajęcia prowadzone przez terapeutę oraz psychologa we współpracy z asystentami  i obejmować będą:

  •  trening samoobsługi w miejscu docelowego zamieszkania wraz z zajęciami praktycznymi przygotowującymi do aktywności zawodowej.
  •  trening  umiejętności społecznego funkcjonowania w tej nowej dla siebie rzeczywistości.
  •  konsultacje z rodzicami

W ramach przedsięwzięcia opracowana zostanie program, którego celem będzie zamieszkanie w przygotowanych przez Stowarzyszenie pomieszczeniach – w przyjaznych dla beneficjentów warunkach. W tym zakresie prowadzący zajęcia będą  ściśle współpracować z rodzicami. Eksperymentem w ramach działań, będzie zamieszkanie w budynku potencjalnych mieszkańców w listopadzie br. przez okres dwóch tygodni. Czas ten pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie w jakim stopniu beneficjenci są gotowi na tę dość radykalną zmianę w ich życiu.

fundacja_pzu_logo

Leave a Reply