«

»

Maj 23 2019

Majówka, połączona z uroczystością obchodów 25-lecia RAZEM

19 maja 2019r. odbyła się Majówka, połączona z uroczystością obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia „RAZEM”. Impreza została zorganizowana na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego im. św. Józefa Bilczewskiego w Bestwinie.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy św. sprawowanej w auli Ośrodka. Liturgię sprawowali ks. proboszcz z Bestwiny Cezary Dulka i ks. Krzysztof Strzelczyk. Ks. Dulka przypomniał postać austriackiej mistyczki Marii Simmy, nie zapomniano również o św. Józefie Bilczewskim i św. Janie Pawle II (18 maja minęła 99 rocznica urodzin Papieża z Polski). Oprawę muzyczną zapewniła schola młodzieżowa z ZSP Bestwina. Następnie prowadzący galę Damian Laszczak z zespołu „Ondraszki” zaprosił gości na część oficjalną.

Słowo wstępu należało do Pani Marii Sysak-Łyp, która była jedną z założycielek Stowarzyszenia „RAZEM” i która pełni funkcję Prezesa od samego początku (25 lat). Pani Maria przedstawiła krótka historię organizacji i wspomniała najważniejsze wydarzenia z jej historii.

Bardzo ciężko krótko było podsumować zrealizowane działania 25-lat, dlatego też Pani Maria Sysak-Łyp skupiła się na ostatnich 5 latach, w czasie których stowarzyszenie zrealizowano 59 projektów na łączną kwotę około dwóch milionów sześćset tysięcy złotych. Były to projekty i zadania dofinansowane ze środków rządowych (Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), środków samorządowych (Wojewoda Śląski, Powiat Bielski, Gmina Bestwina, Gmina Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice), środków celowych (PFRON) i innych źródeł.

Dobroczyńcy „Razem” /wyróżnieni za wieloletnią współpracę i wsparcie w działaniach – finansowe, rzeczowe, wolontariat, za ofiarowany czas i za zaangażowanie, za wrażliwość, empatię i otwarte serce poświęcone osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom oraz wspólne dążenie z „RAZEM” do tego,  aby w ich życiu było więcej słońca, niż dał im los/ otrzymali różnorakie podziękowania i wyróżnienia. Piękne statuetki trafiły do rąk następujących osób: Stanisława Szwed (Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Mirosławy Nykiel (Posłanki na Sejm RP), Jana Chrząszcza (I Wicewojewody Śląskiego), Grzegorza Szetyńskiego (Wicestarosty Bielskiego), Krystyny Cyran (b.  naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Bielsko-Biała), Wacława Waliczka (Prezesa PK „Kombest”), Leszka Kosmatego (współwłaściciela firmy BUD-TOR), Agnieszki Dutki i Ewy Sierant (nauczycielek ZSP Bestwina), Krystyny i Andrzeja Hytroś (współzałożycieli „Razem”), Krystyny Janik-Chrapusty (kierowniczki warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej) oraz instytucji: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Urzędu Gminy Bestwina, Urzędu Miasta Bielsko-Biała, Urzędu Miejskiego Czechowice-Dziedzice. Laureaci nagrody odbierali osobiście, bądź poprzez swoich zastępców lub asystentów. Pamiątkowymi podziękowaniami wyróżniono również instytucje (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej), kilka firm i osób zasłużonych w różnej formie we wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Przemówieniom i gratulacjom nie było końca, życzono przede wszystkim sił i energii do dalszego realizowania pomysłów i zamierzeń. Przy mikrofonie stanęła większość wyróżnionych osób oraz przybyłych gości oficjalnych.

Zwieńczeniem popołudnia była część artystyczna. Na scenie wystąpili podopieczni „Razem” ze swoimi układami tanecznymi oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” pod kierownictwem prezesa Ireneusza Stanclika, choreografa Sławomira Ślósarczyka i kierownika muzycznego Mariusza Miki. Zespół pośpiewał i potańczył dla zebranych gości.

Po części artystycznej na aulę wjechał urodzinowy tort, a właściwie dwa torty – bo przecież nie mogłoby zabraknąć tortu dla nikogo.

W trakcie imprezy było można podziwiać wystawę rękodzieła przygotowaną przez Stowarzyszenie „RAZEM” oraz przez seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach. Był czas na poczęstunek – wypicie kawy i herbaty, skosztowanie wypieków przygotowanych przez seniorów w ramach projektu “Razem do sukcesu”, spożycie gorącego posiłku oraz zwiedzenie całego Ośrodka. Jedną z większych atrakcji tego dnia była loteria fantowa „Mój szczęśliwy losik”. Wspaniałe fanty bez których organizacja loterii nie byłaby możliwa przekazała firma Europa Anna Kastek, Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca z Bielska-Białej, Ogrody marzeń Barbary Dudy z Bielska-Białej, Spółdzielnia „Pokój”,  Koh-I-Noor z Harbutowic oraz członkowie stowarzyszenia. Wszyscy, którzy brali udział w loterii czekali na wielki finał imprezy, czyli losowanie nagród specjalnych w postaci tortów ufundowanych przez Piekarnię „Wykręt” s.c. Małgorzaty i Rafała Wykręt, Piekarnię „ROLL” Sp.j., cukiernię Gęsi Pipek i cukiernię „BEZA” Pani Stanisławy Krysta.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród członków Stowarzyszenia „RAZEM” i mieszkańców Ośrodka. W tej pięknej majowej imprezie udział wzięli członkowie Stowarzyszenia ADA, Stowarzyszenia Serce dla Serca, seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach, lokalna społeczność oraz zaproszeni goście. Ponadto swoją obecnością zebranych zaszczycił m.in.: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, Senator RP – Andrzej Kamiński, Posłanki na Sejm RP – Mirosława Nykiel i Małgorzata Pępek, przedstawiciele samorządów lokalnych (Naczelnik Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Marcin Chroszcz, Z-ca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała – Adam Ruśniak, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Bielsko-Biała – Małgorzata Chodyniecka i jego zastępca – Tomasz Szlaga, Wójt Gminy Bestwina – Artur Beniowski) oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i instytucji (Dyrektor PCPR w Bielsku-Białej – Katarzyna Olszyna, Zastępca Dyrektora do spraw Programów i Rehabilitacji Społecznej MOPS w Bielsku-Białej – Małgorzata Polak, Kierownik warsztatów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej – Krystyna Janik Chrapusta oraz Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach – Dominik Wachowicz).

Dziękujemy wszystkim za pomoc i udział w tej imprezie, w tym:

  • Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za wypożyczenie stołów i ławek,
  • Pani Kindze i Barbarze oraz ich wolontariuszkom, które zajmowały się obsługą od strony gastronomicznej,
  • OBSŁUDZE IMPREZ Henryk Buchcik za pomoc w obsłudze imprezy od strony gastronomicznej,
  • Spółdzielni „Bystrzanka” za ufundowane wody gazowane i smakowe,
  • BELLISIMA Dekoracje i Rękodzieło Renata Wnęk za udekorowanie sali oraz stołów,
  • a także wszystkim darczyńcom i sponsorom, dzięki, którym została zorganizowana Majówka, a jacy nie zostali w tym miejscu wymienieni.

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wydarzenia:

Majówka 2019

Majówka została zorganizowana wspólnie z Dziennym Domem Senior+ w Wilamowicach w ramach projektu „Razem do sukcesu”, współfinansowanego przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu ASOS. Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu.

logotypy

Leave a Reply