«

»

gru 31 2023

Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)- podsumowanie edycji 2023 projektu AKTYWNI+

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. „Centrum ATS (Aktywnego Twórczego Seniora)”, realizowanego od 1 kwietnia, współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 (Edycja 2023).

W projekcie wzięło udział 55 seniorów w wieku 60+. W ramach wsparcia uczestniczyli oni w cyklu spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy”, cyklu spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Wiedza, rozwój, działanie”, wyjściach kulturalnych „Kultura żyje w nas”, wyjazdach integracyjno-edukacyjno-krajoznawczych, happeningu – imprezie podsumowującej.

Zapraszamy do zajrzenia na stronę projektu, gdzie zamieszczone zostały m.in. galerie ze zrealizowanych działań.

Leave a Reply