«

»

gru 31 2023

„Potrafimy więcej” – podsumowanie zadania 2023

Loga zestaw31 grudnia zakończyliśmy realizowane od 1 czerwca 2023 roku zadanie pt. „Potrafimy więcej VII”. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego (Skarb Państwa) w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

Przedsięwzięcie było rozszerzeniem działań realizowanego od 1 kwietnia 2021 r. projektu „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie (dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wsparcie w ramach projektu byłó skierowane do 20 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie i obejmowało działania:

  • Rehabilitacja indywidualna i grupowa
  • Zajęcia ruchowe
  • Zajęcia terapeutyczne (rodzaj i zakres warsztatów zostanie ustalony  z uczestnikami)
  • Wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe)
  • Dogoterapia i hipoterapia
  • Wyjścia i wyjazdy kulturalno-rekreacyjno-turystyczne (m.in. do Teatru Polskiego, Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej, 2-dniową wycieczkę turystyczną do Zakopanego i Pienin, wycieczkę do Chorzowa, Bielska-Białej, na Magurkę Wilkowicką, Kozią Górkę – Stefankę, Dębowiec, 2-dniową wycieczkę górską do Wisły na Baranią Górę oraz na Polskie Malediwy, czyli do Parku Gródek w Jaworznie.

 

Leave a Reply