«

»

lip 04 2016

Zapraszamy na 4-dniową wycieczkę do Warszawy

W dniach 10-13 września Stowarzyszenie będzie organizowało 4-dniową wycieczkę do Warszawy. Wyjazd, jako zadanie pt. „Poznając Warszawę poznaję ojczyznę i jej dziedzictwo” będzie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2016.

Zadanie skierowane jest do 49-osobowej grypy obejmującej: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców (głównie seniorów) zrzeszonych w Stowarzyszeniu „RAZEM” oraz zdrową młodzież gimnazjalną – zamieszkałą na terenie Gminy Bielsko-Biała oraz Powiatu Bielskiego. Ma na celu ułatwienie dostępu do kultury różnym grupom społecznym, wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej i narodowej
oraz integracji społecznej.

W trakcie 4 dni uczestnicy zwiedzą i obejrzą najważniejsze miejsca służące popularyzacji zasobów dziedzictwa o znaczeniu narodowym, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej jak m.in.: Pałac Kultury, Stare Miasto, Teatr Wielki, Grób Nieznanego Żołnierza, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich. Szczegółowy program zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu prosimy o zapisy poprzez kontakt telefoniczny z biurem Stowarzyszenia (tel. 33 822 73 29). Liczba miejsc ograniczona.

LogotypyZapraszamy do zajrzenia na stronę zadania „Poznając Warszawę poznaję ojczyznę i jej dziedzictwo”.

Leave a Reply