Warsztaty organizowane pod hasłem „Kulturalnie i artystycznie III” oraz „Twórczość ubogaca II”