«

»

lut 22 2014

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „RAZEM”

W dniu 22 lutego 2014r. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „RAZEM” – po raz pierwszy zorganizowaliśmy je u siebie. W trakcie zebrania odbyły się wybory Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję (lata 2014-2016), zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz zmiany w Statucie. Pani Prezes Maria Sysak-Łyp przedstawiła także plany na bieżący rok. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 81 członków Stowarzyszenia (co daje w przybliżeniu 57% wszystkich członków).

Leave a Reply