«

»

lut 25 2013

Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM

Od marca do września 2013r. Stowarzyszenie w Partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z Bestwiny będzie realizowało projekt „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji).

 

Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM

 

Celem projektu jest poprawa w okresie 6 miesięcy szans zatrudnieniowych oraz aktywizacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym 20 osób niezatrudnionych – podopiecznych Stowarzyszenia „RAZEM”, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn.

Działania będą obejmowały głównie organizację: 240 godzin dydaktycznych zajęć (w formie warsztatów plastycznych i rękodzieła, muzyczno-teatralnych oraz taneczno-ruchowych), 24 godzin dydaktycznych warsztatów psychoedukacyjnych i aktywności zawodowej oraz 4 spotkań w Muzeum Regionalnego ks. Bubaka poświęconych na dwie lekcje muzealne i dwa „spotkania ze sztuką”. Ponadto w projekcie przewidziano wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz spotkanie podsumowujące z wystawą plastyczną i przedstawieniem.

 

loga_aktywni_s

Leave a Reply