«

»

wrz 02 2021

Relacja z imprezy sportowo-rekreacyjnej

W dniu 28 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” na terenie swojego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zorganizowało XI edycję imprezy rekreacyjno-sportowej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona była z X edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”.

Dzień promował aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród osób zdrowych i niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych. Służył integracji różnych grup społecznych i rodzin poprzez wspólną zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym wzrostowi ich samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Był to dzień dla wszystkich uczestników pełen atrakcji.

Impreza rozpoczęła się krótkim wstępem i zabraniem głosu przez Pana Arkadiusza Maj – Sekretarza Gminy Bestwina, którego mieliśmy przyjemność gościć tego dnia. Z uwagi na pandemię jeszcze w tym roku zrezygnowaliśmy z części artystycznej, która w latach poprzednich ubogacała program imprezy. Wierzymy, że w przyszłym roku wrócimy już do tradycji.

W czasie pikniku wszyscy uczestnicy otrzymali szansę na wykazanie się w rozgrywkach sportowych. Każdy z zawodników po odebraniu kart startowych wyruszył na zawody sportowe, które przygotowane było w formie stacjonarnych zadań o różnym stopniu trudności. Trzeba było wykazać się sprytem, szybkością, równowagą i koordynacją np. w skokach przez drabinki piłkarskie, rzutami woreczkami do celu, zwinnościowym torze przeszkód,  przejściem w tunelu, rzutami do kosza, czy strzałem w bramkę krążkiem hokejowym,. 

Zakończenie imprezy podobnie odbyło się na miejscu amfiteatru, gdzie rozdane zostały wszystkim uczestnikom medale, pamiątkowe dyplomy i coś słodkiego –  każdy spisał się bowiem na 100%, podszedł do zadań bardzo ambitnie i wykonywał sumiennie wszystkie ćwiczenia. Niepełnosprawni uczestnicy dodatkowo otrzymali nagrody.

Cieszymy się, że impreza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i zebraliśmy się w tak dużym gronie oraz z tego, że tak aktywnie w zawody włączyli się również rodzice osób niepełnosprawnych.

NASZA GALERIA Z IMPREZY:

Impreza sportowo-rekreacyjna (2021)

Impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego, natomiast „Integracyjny piknik sportowy”, dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Bestwina.

Leave a Reply