«

»

sie 08 2016

Realizujemy zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie

logo_PFRON_2011_rOd 1 marca Stowarzyszenie RAZEM realizuje zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Bardzo urozmaicony projekt kierowany jest do 14 mieszkańców Ośrodka w Bestwinie. Dzięki dofinansowaniu mogą oni uczestniczyć w różnorodnych i bardzo atrakcyjnych dla siebie formach wsparcia:

  • terapii zajęciowej, w ramach której prowadzone są zajęcia w pracowni: stolarsko-ogrodniczej, gospodarstwa domowego, krawieckiej oraz plastycznej
  • zajęć z psychologiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych
  • muzykoterapii
  • dogoterapii i hipoterapii prowadzonej w Ośrodku Dogoterapii i Hipoterapii „Koziańskie Wierchy”
  • rehabilitacji ruchowej indywidualnie opracowanej dla każdego uczestnika
  • zajęć ruchowych
  • treningu umiejętności społecznych (każdy uczestnik projektu ma przydzielonego asystenta, z którym rozwija swoją aktywność społeczną poprzez ćwiczenie różnych ról w sytuacjach życia codziennego).

Wsparcie w projekcie oferowane jest każdemu uczestnikowi nieodpłatnie, zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działań.

Realizacja projektu zaplanowana została na dwa okresy, łącznie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

na stronę1

Zapraszamy na stronę projektu „Potrafimy więcej”, gdzie zamieszczane są harmonogramy wsparcia oraz zostaną umieszczone galerie ze realizowanych działań.

Leave a Reply