↑ Powrót do Projekty

Razem działaMY, razem odkrywaMY (ASOS)

Projekt “Razem działaMY, razem odkrywaMY” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 17 maja do 31 grudnia 2017r.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej 30 seniorów wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 50 uczestnikami projektu w okresie 8m-cy.

 

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi)
– młodzież gimnazjalna

 

Działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

  • Cyklu spotkań “Aktywny i zdrowy senior” (prelekcje, treningi kompetencji miękkich, panele dyskusyjno-edukacyjne)
  • Wyjazdu do teatru w Krakowie
  • Wycieczek: 3-dniowej do Wrocławia i okolic oraz 1-dniowej do Muzeum Browarnictwa w Tychach
  • Imprezy “Kociołek Beskidzki”

 

logotypy


 

Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

Działania obejmowały organizację:

  •  4 spotkań pod hasłem „Aktywny i zdrowy senior” na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie w wymiarze 5 godz. dydaktycznych prowadzonych w dwóch blokach. Blok I poświęcony był prelekcjom oraz treningom umiejętności miękkich w formie szkoleniowo-warsztatowej, natomiast blok II panelom dyskusyjno-edukacyjnym. Spotkania zostały zorganizowane w terminie: 11 sierpnia, 8 września, 13 października oraz 3 listopada 2017r. i skierowane były do wszystkich uczestników projektu tj. 50 osób.
  • Wyjazdu kulturalnego do Teatru Współczesnego w Krakowie w dniu 12 grudnia 2017r. na spektakl ”Opowieść Wigilijna” dla wszystkich uczestników projektu tj. 50 osób.
  • Wycieczki  do Wrocławia i okolic na 3 dni dla 50 osób (uczestników zadania) w terminie 16-18 września 2017r. W programie wycieczki był m.in. spacer po ZOO i Afrykarium, spacer obok Hali Ludowej, spacer po Ogrodzie Japońskim, zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy, zwiedzanie Zamku Książ, spacer po palmiarni, Muzeum Narodowe i Rotunda z „Panoramą Racławicką”, Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski- zwiedzanie Auli Leopoldiny, spacer po Starym Mieście.
  • Wycieczki  do Tychów na jeden dzień dla 50 osób (uczestników zadania) w dniu 29 lipca 2017r., której głównym celem było “Tyskie Piwogwarzenie”, czyli zwiedzanie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych wraz z przewodnikiem w języku śląskim.
  • Imprezy „Kociołek Beskidzki” w dniu 7 października 2017r. Impreza odbyła się na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie i wzięło w niej udział łącznie 80 osób (50 uczestników oraz 30 gości). W programie imprezy znalazło się wspólne przygotowanie duszonek (pod okiem seniorów) przy wykorzystaniu zakupionych na ten cel produktów spożywczych oraz gry i zabawy integracyjne.

3-dniowa wycieczka do Wrocławia i okolic

Wycieczka do Tyskich Browarów Książęcych

Kociołek Beskidzki

 

Wyjazd do teatru do Krakowa

Spotkania