«

»

kw. 08 2022

Informacja o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Wszystkich Członków Stowarzyszenia „RAZEM” zawiadamiamy o Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia (tj. sobota) 2022 r. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie o godz. 10:45, w związku z ukończeniem 4-letniej kadencji obecnego Zarządu. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem obecność Członków obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy, że drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony na ten sam dzień na godz. 11:00.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Odczytanie przez przewodniczącego porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu za lata 2018-2022.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018-2022.

9. Wybory Komisji Rewizyjnej na następną kadencję tj. lata 2019-2021.

10. Wybory Zarządu na następną kadencję tj. lata 2019-2021.

11. Dyskusja.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Podjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków, w tym:

  • Uchwały w sprawie przyjęcia treści protokołu /sprawozdania/ Komisji Rewizyjnej za lata 2018-2022
  • Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia Zarządowi absolutorium
  • Uchwały w sprawie ustalenia liczby i trybu głosowania przy wyborze nowych Członków Zarządu u Komisji Rewizyjnej
  • Uchwały w sprawie wyboru nowych Członków Komisji Rewizyjnej
  • Uchwały w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu

14. Sprawy różne

15. Wolne wnioski i zakończenie Obrad.

 

Leave a Reply