«

»

kw. 28 2022

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Wszystkich Członków Stowarzyszenia „RAZEM” zawiadamiamy o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu 7 maja (tj. sobota) 2022 r. w nowej części Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie o godz. 10:45.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przez Zarząd w związku z koniecznością wyboru jednego Członka Komisji Rewizyjnej.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Odczytanie przez przewodniczącego zebrania porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu głosowania przy wyborze nowego Członka Komisji Rewizyjnej.

10. Wybory Członka Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej.

15. Wolne wnioski i zakończenie Obrad.

Leave a Reply