«

»

wrz 14 2013

Happening projektu „Klub integracji międzypokoleniowej”

W dniu 14 września na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego został zorganizowany happening, jako spotkanie podsumowujące projekt „Klub integracji międzypokoleniowej”, realizowany przez Stowarzyszenie od czerwca ubiegłego roku w partnerstwie z Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie.
Działalność „Klubu integracji międzypokoleniowej” współfinansowana była ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i obejmowała realizację takich zadań jak: cykl zajęć (zajęcia w grupie fotograficznej, muzyczno-teatralnej, sportowej i plastycznej, „spotkania ze sztuką” oraz „spotkania z archeologią” w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie), wyjścia do instytucji kultury (Teatru w Krakowie oraz kina w Bielsku-Białej) spotkanie mikołajkowo-opłatkowe, konkurs „Potrzebujemy siebie nawzajem”, integracyjny festyn sportowo-rekreacyjny na wesoło, 4-dniowy wyjazd integracyjny do Trójwsi oraz spotkanie podsumowujące – happening.

podziękowanie muzeumpodziękowanie bukieciarki

Głównym celem powyższych przedsięwzięć była integracja pokoleniowa starszych osób – opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz uczniami i uczennicami z gimnazjum poprzez ich wspólną, równoprawną w podziale zadań i decyzji aktywność, a także aktywizacja osób starszych. W projekcie wzięło udział łącznie 50 osób.
Galerię oraz więcej szczegółów o zrealizowanym projekcie można znaleźć w zakładce projektów.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00 powitaniem gości przez Prezes stowarzyszenia – Panią Marię Sysak-Łyp wśród których byli m.in. pan mgr Stanisław Wojtczak – Z-ca Wójta Gminy Bestwina, pan Andrzej Wojtyła – Dyrektor Muzeum Regionalnego ks. Bubaka, a także panie z Zespoły Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki. W przemówieniu pani Prezes krótko streściła informacje o projekcie i zrealizowanych działaniach oraz opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość.
Po części oficjalnej przyszła pora na część artystyczną. Grupa teatralno-muzyczna zaprezentowała swoje ostatnie przedstawienie pt. „Mądrości życiowe”, nad jakim pracowała w trakcie trwania projektu „Klub integracji międzypokoleniowej” na tę właśnie okazję. Występy były przygotowywane również w trakcie realizacji warsztatów „Rozwijamy skrzydła”, dofinansowanych przez Gminę Bielsko-Biała oraz Powiat Bielski. Na zakończenie wszystkim uczestnikom projektu rozdano dyplomy i nagrody, a osobom zaangażowanym w realizację działań pamiątkowe podziękowania. Po tym miłym akcencie zaproszono wszystkich na poczęstunek oraz do udziału w zabawie tanecznej.
W trakcie trwania imprezy można było również obejrzeć wystawę plastyczną, wystawę fotograficzną, wystawę pokonkursową „Potrzebujemy siebie nawzajem” oraz odebrać ze specjalnego stoiska 12-stronnicowy „Kalendarz 2014”, który wydany w ramach projektu. Prace na wystawę wykonane zostały w ramach zajęć „Klubu integracji międzypokoleniowej” oraz warsztatów „Rozwijamy skrzydła”, dofinansowanych przez Gminę Bielsko-Biała oraz Powiat Bielski.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z happeningu w galerii.

Leave a Reply