«

»

gru 31 2021

Byliśmy „AS-ami” – podsumowanie projektu AKTYWNI+ (edycja 2021)

31 grudnia zakończyliśmy realizację zadania pt. „Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM„, realizowanego od 1 maja, współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 (Edycja 2021).

W projekcie wzięło udział 45 seniorów w wieku 60+. W ramach wsparcia uczestniczyli oni w cyklu spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych, cyklu spotkań rozwojowo-edukacyjnych, 5-dniowym obozie integracyjno-aktywizującym w Beskidach, wyjazdach integracyjno-edukacyjno-krajoznawczych (4-dniowej wycieczce „Lubelszczyzna i Roztocze oraz 2-dniowej „Szlakiem Orlich Gniazd”) , wyjściach kulturalnych “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej), imprezie podsumowującej – happeningu. Ponadto grupa uczestników otrzymała wsparcie psychologiczne, możliwość uczestniczenia w szkoleniu z wolontariatu i animacji czasu wolnego oraz podjęcia aktywności w formie wolontariatu.

Zapraszamy do zajrzenia na stronę projektu Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM, gdzie zamieszczone zostały m.in. galerie ze zrealizowanych działań.

Leave a Reply