«

»

cze 19 2019

Artystycznie i sportowo – relacja z imprezy sportowo-rekreacyjnej

W dniu 15 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” na terenie swojego Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie zorganizowało IX edycję imprezy rekreacyjno-sportowej pt. „Osoby niepełnosprawne w akcji”, która połączona była z VIII edycją „Integracyjnego pikniku sportowego”.

Dzień promował aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wśród osób zdrowych i niepełnosprawnych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych. Służył integracji różnych grup społecznych i rodzin poprzez wspólną zabawę i współuczestnictwo w rozgrywkach oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym wzrostowi ich samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Był to dzień dla wszystkich uczestników pełen atrakcji – było artystycznie, tanecznie, a przede wszystkim bardzo sportowo.

Impreza rozpoczęła się krótkim wstępem, po którym przyszedł czas na występ artystyczny – jak się okazało bardzo bogaty i urozmaicony.

Część artystyczną rozpoczęła grupa taneczna pod kierownictwem p. Patrycji Rąba- Goryczko, która reprezentowana była przez kilkanaście dziewczynek trenujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie. Grupa wykonała parę układów tanecznych w rożnych stylach. Po występach młodzieży zdrowej przyszedł czas na występ taneczny grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną – grupa taneczna „RAZEM” z Ośrodka zaprezentowała układ taneczny w stylu bollywood.

Kiedy wszyscy uczestnicy nacieszyli swoje uszy i oczy oraz uwrażliwili artystycznie swoje dusze otrzymali szansę na wykazanie się w rozgrywkach sportowych. Każdy z zawodników (samodzielnie lub z rodzicami) po odebraniu kart startowych wyruszył na zawody sportowe, które przygotowane było w formie stacjonarnych zadań o różnym stopniu trudności. Trzeba było wykazać się sprytem, szybkością, równowagą i koordynacją np. w ” ruchu w ciemności”, rzutach do kosza, torze zręcznościowym, przejściu po „jeżykach” i dyskach sensorycznych, przejściu po linie, nadmuchiwaniu balonika, ćwiczeniach na drabinkach piłkarskich czy przejściu slalomem z piłeczka na paletce.

Pod koniec zawodów uczestnicy szukali 45 srebrnych kul, które schowane były na terenie Ośrodka. W każdej kuli znajdował się los uprawniający do odebrania specjalnej nagrody niespodzianki. Po wykonaniu wszystkich zadań, oddaniu kart startowych, komisja sędziowska podliczała punkty i wyłoniła najlepszych zawodników.

W tym dniu nie zabrakło wśród uczestników ważnej dla stowarzyszenia osoby – Pani Krystyny Cyran (byłej Naczelniczki Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej). Pani Krystyna, jako gość specjalny w podziękowaniu za wiele lat współpracy otrzymała od stowarzyszenia z okazji 25-lcia jego działalności statuetkę.

Cieszymy się, że impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z roku na rok przybywa uczestników oraz z tego, że tak aktywnie w zawody włączyli się również rodzice osób niepełnosprawnych.

W imprezie pomagali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Bestwinie, którzy obsługiwali wszystkie stanowiska oraz pomagali tym mniej sprawnym uczestnikom m.in. na wózkach w wykonywaniu zadań – dziękujemy za Wasze otwarte serca, zaangażowanie i poświęcony czas. DZIĘKUJEMY że jesteście z nami!

NASZA GALERIA Z IMPREZY:

Impreza sportowa (2019)

Impreza „Osoby niepełnosprawne w akcji” została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego, natomiast „Integracyjny piknik sportowy”, dzięki dofinansowaniu ze strony Gminy Bestwina.

Leave a Reply