↑ Powrót do Archiwum

Wielobarwna paleta żywych spotkań z kulturą (NCK)

Plakat projektuProjekt pt. “Wielobarwna paleta żywych spotkań z kulturą” był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 07.05 – 30.09.2018r. i współfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.

 

Cele projektu:
Program służył wzrostowi uczestnictwa w kulturze 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich 32 rodziców (łącznie 50 osób), a także wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej poprzez organizację 4-dniowego wyjazdu.

 

Główni adresaci projektu:

Grupa 50 mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielsko-Biała i powiatów ościennych, obejmująca 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu niepełnosprawności i ich 32 rodziców/opiekunów. Uczestnikami będą głównie podopieczni i ich rodzice/opiekunowie zrzeszeni w organizacji Wnioskodawcy tj.
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”, przy czym rekrutacja będzie otwarta i do udziału w zadaniu będą mogły zgłaszać się osoby z zewnątrz.

 

Działania:

4-dniowy wyjazd do Trójwsi w dniach od 16 do 19 sierpnia, w trakcie którego były zorganizowane dla uczestników warsztaty artystyczne, warsztaty i plenery edukacyjne, w tym spotkania z lokalnymi artystami i twórcami, kursy sztuki ludowej i rękodzieła oraz koncerty kapeli góralskich/zespołów regionalnych.


SPRAWOZDANIE:

4 dniowy wyjazd do Trójwsi został zorganizowanym w ramach projektu łącznie dla 50 osób w dniach od 15 do 19 sierpnia.

Uczestnicy i wyjechali do miejsca docelowego tj. do Jaworzynki w czwartek w godzinach rannych. Na miejscu w ramach programu mieli zapewnionych wiele atrakcji.

Zorganizowane zostały:

  1. Warsztaty artystyczne w grupie rękodzielniczej (20 godz. dydaktycznych), muzyczno-teatralnej (20 godz. dydaktycznych) i tanecznej (20 godz. dydaktycznych) – tematem przewodnim warsztatów były ludowe skecze, przyśpiewki i tańce, miejscowe legendy i podania, motywy regionalne – a więc wszystko co obrazuje i wyraża kulturę i tradycje naszego regionu; owoce pracy warsztatów zostały przedstawione w czasie pożegnalnego wieczoru w formie wystawy prac rękodzieła i przedstawień teatralno-taneczno-muzycznych.
  2. Kursy sztuki ludowej: rzeźbiarstwa (12 godz.dydaktycznych), koronkarstwa (12 godz. dydaktycznych) i witrażu (12 godz. dydaktycznych) prowadzone przez profesjonalistów – artystów / twórców sztuki ludowej, w czasie których powstały: 3 rzeźby aniołów przekazane do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego stowarzyszenia w Bestwinie, serwetki wykonane tradycyjnymi wzorami koniakowskimi oraz prace witrażowe
  3. Spotkania z lokalnymi artystami/twórcami/zespołami oraz koncerty:

a) w czasie spotkań przy kawie i ciastku oraz w czasie plenerów:

  • z Katarzyną Rucka-Ryś, która zaprezentowała i opowiedziała o stroju i ubiorach górali śląskich, ubierając w nie uczestników spotkania; opowiedziała o dawnym, codziennym życiu górali beskidzkich – ich pracy, rzemiosłach, pożywieniu, zwyczajach i obrzędach; ciekawostką były opowieści o dzieciństwie w tradycyjnej kulturze beskidzkiej oraz prezentacja dawnych zabawek
  • z Małgorzatą Pawlusińską, która m.in. opowiedziała wszystkim uczestnikom o swoich pasjach, przybliżyła informacje na temat Trójwsi Beskidzkiej, przedstawiła historię powstania koronki koniakowskiej, zaprezentowała pokazową wystawę własnych prac bogatych w charakterystyczne wzory i motywy słynnych koronek koniakowskich
  • z zespołem „Mała Jetelinka”, który dał koncert pieśni Beskidu Śląskiego z towarzystwem instrumentów smyczkowych i instrumentów pasterskich oraz zaprezentował kilka tańców regionalnych

b) w czasie wieczorku poetycko-gawędziarski Antoniego Gluzy przy ognisku, połączonego z biesiadą i występem zespołu regionalnego /kapeli/ Antoniego Gluzy ze Szczyrku. Antoni Gluza w pierwszej części opowiedział o swoich pasjach, przybliżył swój bogaty życiorys, krótko opowiedział historie o Beskidach, zbójach, pasterstwie oraz poprowadził wieczorek poetycki własnych utworów. W drugiej części wieczorku Antoni Gluza ze swoim zespołem dał koncert zaznajamiając uczestników z dawną muzyką pasterską, pieśniami górali (Folklorem) oraz muzyką biesiadną w ludowej aranżacji (Folkiem). Koncert przeplatany był opowieściami przedstawiającymi instrumenty pasterskie, a w czasie ich prezentacji każdy z uczestników mógł spróbować gry na wybranych instrumentach.

c) w czasie pokazów i plenerów organizowanych dla wszystkich uczestników:

  • z Januszem Wędzichą – rzeźbiarzem zajmującym się rzeźbą w drzewie od 30 lat, w swoich pracach nie raz nawiązującym do tradycji i kultury regionu, który przedstawił swoje prace oraz wyposażenie współczesnej pracowni rzeźbiarskiej, a także zaprezentował na żywo jak wygląda praca rzeźbienia w drzewie,
  • z Grażyną Heratyk – koronczarką, która zaprezentowała wszystkim podstawowe narzędzia swojej pracy, przedstawiła niewielką część prac swojego autorstwa oraz przygotowała krótki pokaz koronczarstwa na żywo,
  • z Grzegorzem Maćkowskim – witrażystą, który zaprezentował wszystkim podstawowe narzędzia swojej pracy, przedstawiła niewielką część prac swojego autorstwa oraz przygotowała krótki pokaz wykonania witrażu na żywo.

Do domów uczestnicy wrócili w niedzielę w godzinach wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wyjazdu:

Wyjazd do Jaworzynki