↑ Powrót do Archiwum

„SZLAK PIASTOWSKI – wycieczka śladami początków państwa polskiego” (NCK)

Projekt „SZLAK PIASTOWSKI – wycieczka śladami początków państwa polskiego” jest programem współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2018, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 01.06 do 31.10.2018r. w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im św. Jana Kantego z Bestwiny.

Cel projektu:

Plakat projektuUłatwienie dostępu do kultury różnym grupom społecznym: pozostawiających poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego tj. osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzicom-seniorom oraz osobom z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury tj. zdrowej młodzieży gimnazjalnej z gminy wiejskiej (Gminy Bestwina), wzmocnienie poczucia ich tożsamości kulturowej i narodowej oraz ich integracja społeczna.

Główni adresaci projektu:

Zadanie skierowane jest do 50-osobowej grypy obejmującej trzy grupy społeczne zamieszkałe na terenie Gminy Bielsko-Biała oraz Powiatu Bielskiego: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców/opiekunów (głównie seniorów w wieku 60+) i zdrową młodzież (uczącą się w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bestwinie).

Działania:

Organizacja 4-dniowego wyjazdu tematycznego śladami początków państwa polskiego o wysokiej wartości edukacyjnej. W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzą i obejrzą najważniejsze miejsca na szlaku piastowskim, służące popularyzacji zasobów dziedzictwa o znaczeniu narodowym, o wysokiej wartości edukacyjnej i/lub artystycznej. Będzie to m.in.: Kruszwica (Mysia Wieża, Starówka), Gniezno (Archikatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha i Drzwi Gnieźnieńskie, Rynek), Biskupin (Muzeum Archeologiczne, Muzeum Kolejek Wąskotorowych, ruiny zamku), Poznań (Ostrów Tumski z Archikatedrą, Brama Poznania), Ostrów Lednicki (Wielkopolski Park Etnograficzny na Jeziorze Lednickim), Kórnik (Zamek).

 

 


SPRAWOZDANIE:

4-dniowa wycieczka dla 50 osób pod hasłem “Szlakiem piastowskim – śladami początków państwa polskiego” została zorganizowana w dniach 3-7 października 2018r. Był to wyjazd niezwykle atrakcyjną trasą turystyczną, łączącą trzy grody stołeczne z okresu wczesnopiastowskiego: Poznań, Gniezno i Kruszwicę. Te miasta wraz i innymi na szlaku kryją cenne pamiątki z czasów tworzenia się polskiej państwowości – pamiątki kultury materialnej stanowiące obiekty i zabytki naszego dziedzictwa (szlak przebiega przez najważniejsze miejsca w najstarszej historii Polski; część wielkopolska obejmuje pierwszą stolicę państwa, pierwsze biskupstwo, zamki i groby pierwszych władców). Oprócz obiektów z czasów Piastów na trasie znajdują się zabytki starsze i młodsze z kolejnych okresów historycznych aż po czasy współczesne. Człowiek działał na tym terenie, rzeźbiąc krajobraz kulturowy na długo przed pojawieniem się tutaj Piastów (na tym obszarze znajdują się ślady funkcjonowania człowieka od czasów schyłkowego paleolitu), a ich spadek przejęty przez następców rozwija się do dziś. Ponadto na szlaku usytuowane są cztery pomniki historii. Szlak popularyzuje dziedzictwo o znaczeniu narodowym również z uwagi na zabytki wyróżnione w związku z przygotowaniami do obchodów 1000-lecia chrztu Polski, który odbył się w roku 1966.

Miejsca i obiekty leżące na Szlaku piastowskim umożliwiły uczestnikom odkrywanie historii niebywale pasjonującej, dotyczącej każdego z nich. Dostarczyły im wiedzy o pradziejach dotyczących zarówno terenów poszczególnych grodów, jak i ogólnie ziem polskich. Eksponaty, które mieli szansę obejrzeć w czasie wyjazdu były zbierane przez wieki i są częścią dziedzictwa naszego kraju – mówią więcej o jego przeszłości, niż niejeden szkolny podręcznik.

Program wyjazdu obejmował:

  • I dzień: Kruszwica (Kolegiata pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Mysia Wieża usytuowana na Wzgórzu Zamkowym, rejs statkiem po jeziorze Gopło)
  • II dzień: Gniezno (Katedra św. Wojciecha – słynne Drzwi Gnieźnieńskie, podziemia katedry, Muzeum Początków Państwa Polskiego), Wenecja (ruiny zamku, Muzeum Kolejek Wąskotorowych – przejazd kolejką trasą: Wenecja-Biskupin), Biskupin (Muzeum Archeologiczne – prasłowiańska osada)
  • III dzień: Poznań (Bazylika Archikatedralna, Podziemia klasztoru oo. Franciszkanów, Multimedialna makieta grodu pierwszych Piastów i dawnego Poznania, Stary Rynek, Kościół Farny, Ostrów Tumski – najstarsza część miasta, dawny gród stołeczny, Brama Poznania – interaktywne centrum historii Ostrowa Tumskiego)
  • IV dzień: Ostrów Lednicki (Wielkopolski Park Etnograficzny – przeprawa promem i rezerwat archeologiczny na wyspie), Kórnik (Zamek)

 

Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wydarzenia:

Wycieczka “Szlak piastowski”

Logotypy