↑ Powrót do Archiwum

RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną (PO FIO)

Projekt „RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną” był programem wspierającym inicjatywy w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2013r.

FIO 2013

Cele projektu:
Głównym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, poprzez organizację działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym z zachowaniem wspólnej, równoprawnej w podziale zadań i decyzji aktywności uczestników.

Poprzez promocję sportu i kultury fizycznej nastąpiło rozbudzanie wśród młodych i starszych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych aktywności fizycznej oraz ukształtowane zostały postawy pro-zdrowotne. W ten sposób  przeciwdziałaliśmy biernemu trybowi życia oraz niskiej świadomości jego wpływu na samopoczucie i zdrowie.

 

Działania:
Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

 1. Impreza sportowa „Aktywni latem”
 2. Zajęcia sportowo-edukacyjne ( zajęcia na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia z gimnastyki, aerobik, zajęcia taneczno-ruchowe)
 3. Opracowanie i wydruk folderku „Żyj aktywnie – żyj zdrowo”
 4. Konkurs literacko-plastyczny „Sport to zdrowie”
 5. Impreza sportowa „Aktywni zimą”

 

Udział w projekcie to była okazja i szansa:

 • do nauki samodzielnego dbania o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • na aktywizację ruchową,
 • na aktywne spędzenie czas wolnego, w sposób który dostarcza radości, zadowolenia, przyjemnych wrażeń – umożliwia odprężenie, relaks, obniżenie poziomu samokontroli emocjonalnej (możliwość ciekawego zagospodarowania wolnego czasu), do wyjścia z izolacji domowej,
 • kształtowanie stosunków międzyludzkich – integracji społecznej, więzi rodzinnych, układów towarzyskich w grupach rekreacyjnych i sportowych,
 • na odmienność w stosunku do obowiązków i „poważnych” czynności dnia powszedniego, pełnionych, na co dzień ról zawodowych i społecznych,
 • na zabawę i rozrywkę: możliwość „przeniesienia się w inną rzeczywistość” (w świat zabawy), w której wiele działań podejmowanych jest li tylko dla samej przyjemności działania.

 


Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

W dniu 10 sierpnia 2013r. na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie w została zorganizowana impreza „AKTYWNI LATEM”. W imprezie wzięła udział lokalna społeczność oraz uczestnicy projektu, którzy wspólnie promowali sport i kulturę fizyczną biorąc aktywny udział w grach integracyjnych, zwinnościowych, szybkościowych, turniejach zespołowych, a także konkurencjach indywidualnych i konkurencjach w parach. W trakcie imprezy został rozprowadzony folderek „Żyj aktywnie – żyj zdrowo” wydany również w ramach wspomnianego projektu. Na zakończenie wspaniałej zabawy wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy.

W okresie od 5 sierpnia do 7 grudnia trwał konkurs literacko-plastyczny „Sport to zdrowie”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na ostatnim spotkaniu. Do konkursu zgłoszono 58 prac.

W sierpniu wydano 100 egzemplarzy folderku „”Żyj aktywnie – żyj zdrowo”, które rozprowadzono w trakcie imprezy „AKTYWNI LATEM” oraz „AKTYWNI ZIMĄ”.

W dniach: 21.09.2013, 28.09.2013, 05.10.2013, 19.10.2013, 09.11.2013, 16.11.2013, 07.12.2013 zorganizowane zostały zajęcia ogólnorozwojowe, taneczno-ruchowe połączone z aerobikiem oraz zajęcia z gimnastyki w wymiarze 4godzin/spotkanie. W zajęciach brali udział wszyscy uczestnicy projektu (50 osób).

W dniu: 19.10.2013, 16.11.2013, 07.12.2013 odbyły się zajęcia na basenie w Czechowicach-Dziedzicach.

21 grudnia 2013r. w mroźny zimowy dzień w Szczyrku na jednym ze stoków przy wyciągu narciarskim „KAIMÓWKA” zorganizowana została impreza sportowo-rekreacyjna “AKTYWNI ZIMĄ”. W imprezie wzięło udział 50 osób – uczestników projektu „RAZEM promujemy sport i kulturę fizyczną” oraz lokalna społeczność. Na początku wszyscy zostali podzieleni na 4 grupy. Każda grupa wybrała sobie kapitana oraz nadała sobie nazwę. Rozgrywki były prowadzone na 4 stanowiskach. Na pierwszym uczestnicy po krótkiej rozgrzewce brali udział w biegu w trójspodniach, w zabawie “ślepy snopek” – z zasłoniętymi oczami w grupie połączonej sznurem pokonywali tor przeszkód oraz ścigali się w parach w skokach w worku. Na drugim stanowisku również po krótkiej rozgrzewce zorganizowane zostały wyścigi z sankami tzw. śnieżna sztafeta, zabawa w utrzymanie równowagi na drewnianej wieży trzymanej za pomocą lin przez uczestników oraz przejście po drewnianej konstrukcji. Na trzecim odbywało się cięcie drzewa na czas oraz wbijanie gwoździ, a na ostatnim uczestnicy w grupie pokonywali labirynt niosąc za pomocą lin drewnianą balę oraz uczestniczyli w szczyrkowskim slalomie na specjalnych nartach. W trakcie imprezy każdy mógł się zagrzać przy ognisku. Na zakończenie wszyscy udali się do pobliskiego lokalu “Kaprys”, gdzie poczęstowani zostali żurkiem z jajkiem oraz gorącą herbatą. W restauracji wręczono również wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz po paczce krówek ufundowanych przez Spółdzielnię ‘Pokój”. Zwycięska drużyna “Trzęsipupek” otrzymała dodatkowe nagrody w postaci drewnianych przyrządów kuchennych z wypalonym pamiątkowym napisem “Szczyrk”. Poprzez zabawę i aktywny udział w rozgrywkach wszyscy wspólnie promowali sport i kulturę fizyczną. W trakcie imprezy została rozprowadzona pozostała część foldereków „Żyj aktywnie – żyj zdrowo”.

 

Zapraszamy do galerii.

 

12

Impreza “Aktywni latem”

basen

Zajęcia na basenie

clear

zajęcia sportowe

Zajęcia sportowo-edukacyjne

aktywni zimą

Impreza “Aktywni zimą”

clear>

loga_fio13