„SZLAK PIASTOWSKI – wycieczka śladami początków państwa polskiego” (NCK)

Projekt „SZLAK PIASTOWSKI – wycieczka śladami początków państwa polskiego” jest programem współfinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2018, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 01.06 do 31.10.2018r. w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im św. Jana Kantego z Bestwiny.

Cel projektu:

Plakat projektuUłatwienie dostępu do kultury różnym grupom społecznym: pozostawiających poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego tj. osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzicom-seniorom oraz osobom z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury tj. zdrowej młodzieży gimnazjalnej z gminy wiejskiej (Gminy Bestwina), wzmocnienie poczucia ich tożsamości kulturowej i narodowej oraz ich integracja społeczna.

Główni adresaci projektu:

Zadanie skierowane jest do 50-osobowej grypy obejmującej trzy grupy społeczne zamieszkałe na terenie Gminy Bielsko-Biała oraz Powiatu Bielskiego: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców/opiekunów (głównie seniorów w wieku 60+) i zdrową młodzież (uczącą się w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bestwinie).

Działania:

Organizacja 4-dniowego wyjazdu tematycznego śladami początków państwa polskiego o wysokiej wartości
edukacyjnej. W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzą i obejrzą najważniejsze miejsca na szlaku piastowskim, służące popularyzacji zasobów dziedzictwa o znaczeniu narodowym, o wysokiej wartości edukacyjnej i/lub artystycznej. Będzie to m.in.: Kruszwica (Mysia Wieża, Starówka), Gniezno (Archikatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha i Drzwi Gnieźnieńskie, Rynek), Biskupin (Muzeum Archeologiczne, Muzeum Kolejek Wąskotorowych, ruiny zamku), Poznań (Ostrów Tumski z Archikatedrą, Brama Poznania), Ostrów Lednicki (Wielkopolski Park Etnograficzny na Jeziorze Lednickim), Kórnik (Zamek).

Logotypy


SPRAWOZDANIE: