↑ Powrót do Projekty

Razem w poszukiwaniu “skarbów”

Projekt pt. Razem w poszukiwaniu “skarbów” jest programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 42 seniorów (w tym 32 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 75 uczestnikami zadania w okresie 9 m-cy.

Adresaci projektu:

  • opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi/podopiecznymi)
  • seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach
  • młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie w wieku 14-17 lat

Działania:

Realizacja projektu składa się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

  • Cykl spotkań “Aktywnie, artystycznie, rozwojowo” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarne, zajęcia sportowe, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne).
  • Obóz integracyjno-usprawniający w Beskidach.
  • Wyjścia kulturalne “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru).
  • Wycieczka integracyjno-edukacyjna “Ziemia Augustowska i Suwalszczyzna”.
  • Imprezy kulturalno-integracyjne (Majówka, Kociołek Beskidzki oraz Dzień Seniora, połączony z happeningiem).

logotypy