DzielMY się – uczMY – działajMY (ASOS)

Plakat projektuProjekt “DzielMY się – uczMY – działajMY” jest programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 50 seniorów (w tym 40 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwojowi aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 80 uczestnikami zadania w okresie 10m-cy.

 

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi/podopiecznymi)

– seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach

– młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie w wieku 14-17 lat

 

Działania:

Realizacja projektu składa się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

  • Cykl spotkań “Aktywnie, artystycznie, rozwojowo” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno -cukiernicze, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne).
  • Obóz integracyjno-warsztatowy w Lalikach.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Wyjścia kulturalne “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej).
  • Wycieczka integracyjno-edukacyjna “Czar Bieszczad”.
  • Imprezy kulturalno-integracyjne (Majówka, Kociołek Beskidzki oraz Dzień Seniora, połączony z happeningiem).

 

logotypy